• Home
  • Adjectives - pridevi
  • As...as

Adjectives - As...as - Poređenje prideva po jednakosti

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Pridevi - Poređenje prideva As...as - tekstualno objašnjenje

Poređenje prideva - As...As

Već smo naučili da se dve imenice mogu porediti upotrebom komparativa prideva. Međutim postoji još jedan način na koji možemo iskazati da su dve imenice po nečemu jednake ili različite. To postižemo upotrebom fraze "As...as" ili "Not as ... as" i prideva.

Pridev ovde zapravo treba da bude samo u svom najosnovnijem obliku, za razliku od komparativa.

Imenica (subjekat) + glagol + as + pridev + as + imenica (objekat)

Što se vidi u konkretnom primeru:

Jane is as tall as Mary.

Jane is as tall as Mary.

Na ovaj način direktno poredimo dve imenice koje u istoj meri poseduju određenu osobinu.


U slučaju kada upotrebimo reč "not" u poređenju, naglašavamo da imenice koje poredimo imaju nejednako zastupljenu osobinu koja se poredi.

Tada se rečenica gradi na ovaj način:

Imenica (subjekat) + glagol + not + as + pridev + as + imenica (objekat)

odnosno:

Jane is not as tall as Marc.

Ovom rečenicom iskazujemo da je Mark zapravo viši od Džejn, odnosno da ona nije jednako visoka kao on.

primi sui motori con e-max

Engleska gramatika - interaktivne vežbe

Napravite nalog ili se ulogujte kako biste mogli da pristupite vežbama

Ulogujte se kako biste videli dostupne vežbe za ovu oblast

Ukoliko napravite nalog, bićete u mogućnosti da radite sve vežbe koje postoje na kursu interaktivna gramatika engleskog jezika, kao i da pogledate sva video objašnjenja.