• Home
  • 06 - Formule i funkcije u Excelu

Online kurs Excel - 06 - Formule i funkcije u Excelu

Moć Excel-a najviše leži u njegovim formulama i funkcijama. Za početak poglavlja ćete se upoznati sa prostijim formulama, dok ćete, kako poglavlje bude odmicalo, učiti sve kompleksnije formule. Naučićete pravilno da kopirate i prenosite formule na druge ćelije, da ih progresivo sabirate, kao i da računate njihov rast u procentima. Naučićete i šta je apsolutna, a šta relativna adresa, kao i čemu služe funkcije SUM, AUTOSUM, IF, AVERAGE i mnoge druge, kao i funkcije koje predstavljaju kombinaciju nekih funkcija, kao što su SUMIF i AVERAGEIF. Takođe ćete naučiti i kako da unosite datume putem formula.

Napravite nalog na našem sajtu i pretplatite se na naš Youtube kanal kako biste besplatno pohađali kompletan online kurs Excel 2013.

0601 Pisanje prostih formula u tabelama

0602 Kopiranje i prenošenje formula

0603 Progresivno sabiranje ćelija

0604 Procentualno računanje rasta

0605 Korišćenje apsolutne adrese u formulama

0606 Korišćenje AutoSum funkcije za zbirne i prosečne vrednosti

0607 Unos datuma putem formula

0608 Upotreba funkcije uslovnosti (IF)

0609 Funkcija uslovnosti u računanju zbira i proseka (SUMIF , AVERAGEIF)

0610 Dodatne korisne funkcije

Napravite nalog na našem sajtu i pretplatite se na naš Youtube kanal kako biste besplatno pohađali kompletan online kurs Excel 2013.

primi sui motori con e-max

Napravite nalog ili se prijavite kako biste mogli da preuzmete materijale za vežbu i radite testove za svaku oblast.

Napravi nalog