• Home
  • 08 - Povezivanje radnih listova

Online kurs Excel - 08 - Povezivanje radnih listova

Nekada ćete imati potrebu da podatke iz različitih radnih listova povežete međusobno kako biste na jednom dobili zbirne vrednosti zarad veće preglednosti. Nekada će biti potrebno da vrednosti iz određenih Excel dokumenata prikažete u nekim drugim dokumentima, što je takođe moguće uraditi u Excel-u. Dakle moguće je kopirati vrednosti ali i povezivati formule preko više radnih listova i čitavih Excel dokumenata.

Napravite nalog na našem sajtu i pretplatite se na naš Youtube kanal kako biste besplatno pohađali kompletan online kurs Excel 2013.

0801 Osnovne operacije pri radu sa više radnih listova

0802 Kopiranje podataka u različite radne listove

0803 Povezivanje formula preko više radnih listova

0804 Organizacija i povezivanje Excel dokumenata

Napravite nalog na našem sajtu i pretplatite se na naš Youtube kanal kako biste besplatno pohađali kompletan online kurs Excel 2013.

primi sui motori con e-max

Napravite nalog ili se prijavite kako biste mogli da preuzmete materijale za vežbu i radite testove za svaku oblast.

Napravi nalog