Interaktivni sadržaji

Interaktivni sadrzaji

Na sajtu virtuelnaucionica.com će Vam biti dostupni naši određeni besplatni interaktivni online sadržaji. Za sada se na sajtu nalaze vežbe engleskog jezika, a predviđeno je da se vremenom dodaju vežbe i iz drugih oblasti.

Online Vežbe će biti korisne kako pojedincima pri samostalnom učenju, tako i predavačima i nastavnicima za grupni rad sa učenicima. U glavnom meniju pod stavkom Engleski jezik trenutno se nalaze interaktivne online vežbe iz engleskog jezika, pri čemu je vežba za proveru znanja nepravilnih glagola za sada najpopularnija kod posetilaca sajta.

Kako se mogu primeniti interaktivni online sadržaji ?

Svi naši besplatni interaktivni sadržaji mogu biti korišteni za sopstvene potrebe, kao i u obrazovne svrhe ukoliko posedujete uslove za prikaz ovih sadržaja u nastavnom procesu. Ukoliko posedujete projektor, računar, laptop ili tablet u učionici, naše online vežbe mogu biti lako iskorištene kako bi Vam časovi bili interesantniji i interaktivniji. Takođe, neki od ovih sadržaja mogu biti od koristi vašim učenicima kako bi bolje razumeli i savladali gradivo. Nadamo se da će i vama ove interaktivne vežbe biti od koristi kao što već jesu mnogim nastavnicima i predavačima.

Newsletter: Prijavite se na naš newsletter kako biste dobijali obaveštenja kada objavimo novi sadržaj. Prijavi se

primi sui motori con e-max