Interaktivni vokabular engleskog jezika - Kahoot

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija. Objavljujemo po jedan novi video svake nedelje!

Struktura sadržaja

Gramatika engleskog jezika podeljena je po oblastima koje se najčešće upotrebljavaju za učenje engleskog jezika. U meniju sa leve strane ili ispod možete pronaći oblast koja vas zanima i u podmenijima odabrati tačnu lekciju koja Vam je potrebna.

Video objašnjenja

Tekstualna objašnjenja prate odgovarajuće video lekcije napravljene da budu koncizne, zanimljive i jednostavne za razumevanje. Video klipovi lekcija mogu se pronaći i gledati i direktno na zvaničnom Youtube kanalu Virtuelne učionice.

Interaktivne vežbe

Za svaku lekciju, uz tekstualna objašnjenja i video lekcije, možete pronaći i interaktivne online vežbe vezane za tu oblast. Vežbe engleskog jezika rade se direktno na sajtu i provera ispravnosti unetih rešenja i ukupna ocena vežbe je trenutna.

Samostalno učenje

Metod praćenja online kursa je u potpunosti u rukama korisnika, lekcije se mogu neometano raditi, čitati i gledati redosledom koji odgovara korisniku, bez ikakvih ograničenja. Kurs je dostupan i nije vremenski ograničen pa je jednostavno uklopiti ga u svoje slobodno vreme.

Gramatika u školi

Usled svoje prirode i strukture, ovaj interaktivni kurs engleskog jezika veoma je jednostavno koristiti kao propratno sredstvo u redovnoj nastavi u osnovnim i srednjim školama, kao i u radu škola engleskog jezika.

Pristupačnost

Sadržaji na Virtuelnoj Učionici prilagođeni su upotrebi i pristupu sa svih tipova uređaja, tako da možete svoje učenje engleskog jezika vršiti sa tableta i pametnih mobilnih telefona jednako efikasno kao što bi to bio slučaj sa laptopom ili desktop računarom.

primi sui motori con e-max