Auxiliary Verbs – Pomoćni glagoli – Do / does / did

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

„Do“ kao glagol punog značenja u prostom sadašnjem vremenu (Simple Present) ima oblike „do“ i „does„. U negativnom i u upitnom obliku vidimo da glagol „do“ možemo da koristimo kao pomoćni i kao glagol punog značenja.
Potvrdni oblik Odrični oblik Upitni oblik
I, we, you, they:
You do your homework in the evenings. You don’t do your homework in the evenings. Do you do your homework in the evenings?
he, she, it:
He does his homework in the evenings. He doesn’t do his homework in the evenings. Does he do his homework in the evenings?
U prostom prošlom vremenu (Simple Past) glagol „do“ ima samo jedan oblik za sva lica („did„). Kao i u prethodnoj tabeli i ovde ćemo upotrebiti „do“ kao pomoćni glagol i kao glagol punog značenja:
Potvrdni oblik Odrični oblik Upitni oblik
I, we, you, they:
You did your homework in the evening. You didn’t do your homework in the evening. Did you do your homework in the evening?
he, she, it:
He did his homework in the evening. He didn’t do his homework in the evening. Did he do his homework in the evening?
Zatvori