Modal Verbs – Modalni glagoli – Shall / Should

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

I „shall“ I „should“ su modalni glagoli, I kao takvi prate pravilo da uz njih mora da ide infinitiv glavnog glagola. Isto tako ne menjaju se po licima I ne dobijaju nastavke poput –ed, -ing I slične. Iako je „should“ prošli oblik glagola „should“ oni se potpuno razlikuju po načinu upotrebe.

SHALL

Shall“ se sve manje koristi u engleskom jeziku, I najčešće ga možemo naći u formalnom govoru I pravnim dokumentima. U današnje vreme se radije koriste neki drugi modalni glagoli umesto „shall„, poput „will, can, should…“. Ako se I nađe u neformalnom engleskom jeziku uglavnom se koristi za davanje predloga I ponuda.
 • Shall I call a cab? – U ovoj rečenici vidimo „shall“ upotrebljen za nuđenje nečega.
 • Shall we meet at Paul’s then? – Ovde imamo predlog za sastanak. U ovakvim rečenicama, „shall“ se može zameniti i modalnim glagolom „shall„.
 • You shall not pass! – U ovoj poznatoj rečenici koju čarobnjak Gandalf izgovara u „Gospodaru prstenova“, vidimo nešto poput naredbe, gde bi se češće upotrebio glagol „will“ umesto „shall„.
 • You shall be the first person to know. – Mnogo ređa pojava, ali „shall“ se može upotrebiti I za iskazivanje obećanja.
 • I shall meet you there at 7. – „Shall“ se koristi I za potvrdu nečega ili utvrđivanje već poznate činjenice, mada se u govoru češće u ovom obliku nađe glagol „will„.
 • A record of all students shall be kept. – Ovo je vrlo retka upotreba I uglavnom se izbegava u govoru. Ako ikada naiđemo na ovu upotrebu, to će biti u pravilnicima I pisanim dokumentima, najčešće pisanih u pasivu.
Postoji I negativan oblik modalnog glagola „shall“ koji glasi „shall not“ ili skraćeno „shan’t„. Međutim, ovaj oblik je toliko retka pojava da se može naći samo u starijim tekstovima ili kada namerno želimo da zvučimo arhaično.

I shan’t let the children bother you.

SHOULD

Kao I posle svakog modalnog glagola, „should“ prati infinitiv glavnog glagola. Uz njega ne može stajati „to“ I on ne može imati nastavke za lice ili vreme. Tako da rečenica sa „should“ treba da glasi:

You should go now.

a ne

You should to go now.

Should“ je manje zvaničan od glagola „shall„, pa se samim tim I više upotrebljava, pogotovo u neformalnom, svakodnevnom govoru.
  • I think you should study for the test so that you don’t fail. – koristimo ga najčešće da bi dali savet ili preporuku za nešto. Međutim ako je naš savet usmeren protiv nečega, onda koristimo „shouldn’t“ – You shouldn’t talk like that to your grandmother.
  • Mary should be at home by now. Give her a call. – kada želimo da izrazimo verovatnoću da se nešto može desiti, takođe upotrebljavamo „should„.
  • They should win the game because they are a much better team. – koristi se isto tako I za neizvesno predviđanje, kada smatramo da je nešto verovatno da se desi.
  • You should be at work before 9. – nekada umesto „must“ možemo da upotrebimo I „should“ za obaveze I naredbe, kada želimo da budemo učtiviji, jer je to nešto formalniji izraz.
Umesto „should“ možemo da koristimo I izraz „ought to„, bez posebne promene u značenju rečenice. Za razliku od „should„, „ought to“ se ređe koristi u svakodnevnom engleskom jeziku I mnogo je formalniji izraz.
They ought to stop doing that. – jednako je kao – They should stop doing that.
Zatvori