• Home
  • Verbs - glagoli
  • Auxiliary Verbs - pomoćni glagoli
  • Do / does / did

Verbs - Do / does / did - pomoćni glagoli

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Glagoli - Pomoćni glagoli Do/Does/Did - tekstualno objašnjenje

"Do" kao glagol punog značenja u prostom sadašnjem vremenu (Simple Present) ima oblike "do" i "does". U negativnom i u upitnom obliku vidimo da glagol "do" možemo da koristimo kao pomoćni i kao glagol punog značenja.

Potvrdni oblik Odrični oblik Upitni oblik
I, we, you, they:
You do your homework in the evenings. You don't do your homework in the evenings. Do you do your homework in the evenings?
he, she, it:
He does his homework in the evenings. He doesn't do his homework in the evenings. Does he do his homework in the evenings?

U prostom prošlom vremenu (Simple Past) glagol "do" ima samo jedan oblik za sva lica ("did"). Kao i u prethodnoj tabeli i ovde ćemo upotrebiti "do" kao pomoćni glagol i kao glagol punog značenja:

Potvrdni oblik Odrični oblik Upitni oblik
I, we, you, they:
You did your homework in the evening. You didn't do your homework in the evening. Did you do your homework in the evening?
he, she, it:
He did his homework in the evening. He didn't do his homework in the evening. Did he do his homework in the evening?
primi sui motori con e-max

Engleska gramatika - interaktivne vežbe

Napravite nalog ili se ulogujte kako biste mogli da pristupite vežbama

Ulogujte se kako biste videli dostupne vežbe za ovu oblast

Ukoliko napravite nalog, bićete u mogućnosti da radite sve vežbe koje postoje na kursu interaktivna gramatika engleskog jezika, kao i da pogledate sva video objašnjenja.