Gospodar tabela

  • Post author:
  • Post category:

Pripadnik elitnog društva tabličnih manipulatora, osoba izvežbana da bez tastature makro skriptama stvara nove tabele. Svi podaci se na kraju povinuju njegovoj volji, dok se formule klanjaju i obožavaju ga!

Continue ReadingGospodar tabela