Interaktivna gramatika engleskog jezika

Struktura sadržaja

Gramatika engleskog jezika podeljena je po oblastima koje se najčešće upotrebljavaju za učenje engleskog jezika. U meniju sa leve strane ili ispod možete pronaći oblast koja vas zanima i u podmenijima odabrati tačnu lekciju koja Vam je potrebna.

Video objašnjenja

Tekstualna objašnjenja prate odgovarajuće video lekcije napravljene da budu koncizne, zanimljive i jednostavne za razumevanje. Video klipovi lekcija mogu se pronaći i gledati i direktno na zvaničnom Youtube kanalu Virtuelne učionice.

Interaktivne vežbe

Za svaku lekciju, uz tekstualna objašnjenja i video lekcije, možete pronaći i interaktivne online vežbe vezane za tu oblast. Vežbe engleskog jezika rade se direktno na sajtu i provera ispravnosti unetih rešenja i ukupna ocena vežbe je trenutna.

Samostalno učenje

Metod praćenja online kursa je u potpunosti u rukama korisnika, lekcije se mogu neometano raditi, čitati i gledati redosledom koji odgovara korisniku, bez ikakvih ograničenja. Kurs je dostupan i nije vremenski ograničen pa je jednostavno uklopiti ga u svoje slobodno vreme.

Gramatika u školi

Usled svoje prirode i strukture, ovaj interaktivni kurs engleskog jezika veoma je jednostavno koristiti kao propratno sredstvo u redovnoj nastavi u osnovnim i srednjim školama, kao i u radu škola engleskog jezika.
Uvedite inovacije u svoja predavanja!

Pristupačnost

Sadržaji na Virtuelnoj Učionici prilagođeni su upotrebi i pristupu sa svih tipova uređaja, tako da možete svoje učenje engleskog jezika vršiti sa tableta i pametnih mobilnih telefona jednako efikasno kao što bi to bio slučaj sa laptopom ili desktop računarom.