Adjectives – As..as – Poređenje prideva

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Poređenje prideva - As...As

Već smo naučili da se dve imenice mogu porediti upotrebom komparativa prideva. Međutim postoji još jedan način na koji možemo iskazati da su dve imenice po nečemu jednake ili različite. To postižemo upotrebom fraze "As...as" ili "Not as ... as" i prideva. Pridev ovde zapravo treba da bude samo u svom najosnovnijem obliku, za razliku od komparativa.

Imenica (subjekat) + glagol + as + pridev + as + imenica (objekat)

Što se vidi u konkretnom primeru: Jane is as tall as Mary.

Jane is as tall as Mary.

Na ovaj način direktno poredimo dve imenice koje u istoj meri poseduju određenu osobinu. U slučaju kada upotrebimo reč "not" u poređenju, naglašavamo da imenice koje poredimo imaju nejednako zastupljenu osobinu koja se poredi. Tada se rečenica gradi na ovaj način:

Imenica (subjekat) + glagol + not + as + pridev + as + imenica (objekat)

odnosno:

Jane is not as tall as Marc.

Ovom rečenicom iskazujemo da je Mark zapravo viši od Džejn, odnosno da ona nije jednako visoka kao on.

Adjectives - As...As vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama

Interaktivne vežbe