Adjectives – Possessive Adjectives – Prisvojni pridevi

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Pridevi - prisvojni pridevi - tekstualno objašnjenje

Prisvojni pridevi opisuju imenicu tako što nam pokazuju kome ili čemu ta imenica pripada i uvek se nalaze ispred imenice. Primeri u kojima se nalaze prisvojni pridev i imenica su:
Singular Plural
Pronoun Possessive adjective Pronoun Possessive adjective
I My book We Our house
You Your glasses You Your company
He She It His phone Her hair Its tail They Their cat
Prisvojni pridevi se menjaju po licima. Ukoliko znate na engleskom jeziku da kažete ja, ti, on, ona, ono, mi, vi i oni i ukoliko znate na koje lice se imenica odnosi znaćete i koji prisvojni pridev ste stavlja ispred imenice. Za prvo lice jednine:
Subjekat Subject Possessive adjective
Ja I My
Ti You Your
  • On
  • Ona
  • Ono
  • He
  • She
  • It
  • His
  • Her
  • Its
Mi We Our
Vi You Your
Oni They Their cat

Upotreba

Prisvojne prideve koristimo kada želimo da pokažemo da nešto nekome pripada. Kao u primeru:

That's our car.

To su naša kola.

Koristimo ih i kada hoćemo da pokažemo vezu između ljudi, kao u primeru:

My father is a teacher.

Moj otac je nastavnik.

Takođe, koristimo ih i da opišemo delove tela:

He is washing his teeth.

Prisvojni pridev ne mora uvek da se nalazi odmah uz imenicu, već između prisvojnog prideva i imenice mogu da stoje i drugi pridevi, uglavnom opisni. Kao u primeru:

My big beautiful house.

Napomene

Činjenice o prisvojnim pridevima koje je poželjno da zapamtite:

Prisvojni pridevi nisu isto što i prisvojne zamenice

This is your (possessive adjective) dog, and this is mine (possessive pronoun).

Its se ne piše sa apostrofom it's. It's je skraćeno od It is, što znači to je / ono je. Prisvojni pridevi se često greškom pomešaju sa prisvojnim zamenicama, a ukoliko želite da naučite nešto i o zamenicama, kliknite na link prisvojne zamenice.