Adverbs – Existential there – Prilozi – egzistencijalno there

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Adverbs - Existential there - Prilozi - Egzistencijalno there - Tekstualno objašnjenje

Već smo videli reč there u ulozi priloga, kao u rečenici

/The book is over there./

Međutim, u engleskom jeziku reč there može da se koristi i kao zamenica, i tada ima ulogu prividnog ili lažnog subjekta.

O čemu je reč? Naime, znamo već da there znači "tamo", kada ima ulogu priloga za mesto i ne pravi nam puno problema u tumačenju. Međutim, there može i da se upotrebi kao fraza, najčešće korišćena za opisivanje i prepričavanje.

/There are a lot of clouds in the sky./

Bilo bi pogrešno ovaj primer prevesti kao "Tamo ima oblaka na nebu", pošto nemamo lokaciju na koju bi se rečenica mogla odnositi. Ovde se zapravo radi o egzistencijalnom there, koje se prevodi kao "ima" ili "postoji". Tako dobijamo prevod "Ima dosta oblaka na nebu", što i jeste pravo značenje date rečenice.

Setimo se samo još jednog mnogo poznatijeg primera

/Once upon a time there was.../

koji nikako ne govori o lokaciji gde je nešto bilo, već započinje priču "Nekada davno bio je..."

Egzistencijalno there mora uvek biti praćeno glagolom be u rečenicama koje se odnose na postojanje ili prisutnost nečeg. Pored glagola be, ređe se može naći i uz glagole exist ili occur.

     /There is hope./

    /There occured an accident./

Ako je lažni subjekat u množini, onda će i glagol koji ga prati biti u množini, i obrnuto, ako je lažni subjekat u jednini, onda i glagol ima jedninu. Naravno, i ovde postoje izuzeci kada je reč o kolokvijalnom engleskom jeziku i izraz there's se često može naći i uz množinu i uz jedninu.

     /There's one of them./

     /There's two of them./

Često jedna ista rečenica može da ima dva značenja u zavisnosti od toga da li koristi prilog there ili egzistencijalno there.

Ako želimo da kažemo da postoji restoran, kao u rečenici

/There is a restaurant/

koristimo egzistencijalno there i naglašavamo ga u govoru. Ako ipak želimo da naznačimo da je restoran tamo, to je prilog there, koji u govoru nije naglašen.

Isto tako, u jednoj rečenici možemo naići na obe vrste there, pa ih u govoru moramo različito naglasiti:

/There is a restaurant there./

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.