First Conditional – Prvi Kondicional

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Prvi kondicional, odnosno prvi tip pogodbenih rečenica se koristi kada govorimo o stvarnoj mogućnosti  da se ispuni neki uslov u sadašnjosti ili budućnosti. Veznik if u ovom tipu uvijek prevodimo na srpski kao "ako".

                            /If I have money, I will buy a house./

Gradi se po istom principu kao nulti kondicional, samo što ovaj put umesto Present Simple vremena koristimo prosto buduće vreme.

                                 if + present simple, will + infinitiv

I ovde, dakle, mogu da se zamene glavna i zavisna rečenica, a važi i jednako pravilo o upotrebi zareza. Ako prvo ide zavisna, if rečenica, koristi se zarez. Ako prvo ide glavna rečenica, pa onda zavisna, nema potrebe za upotebom zareza.

Ovakva vrsta forme se normalno upotrebljava i kada govorimo o mogućim planovima, obećanjima, upozorenjima, pretnjama ili za ubeđivanje nekoga. Ako je uslov ispunjen, mi samo predviđamo najverovatniji rezultat u budućnosti.

  • /If I go to Paris next month, I'll visit the Eiffel Tower./ (Plan)
  • /If I have time, I will help you./ (Obećanje)
  • /If you touch that wire, you will get an electric shock./ (Upozorenje)
  • /If you eat my chocolate, you'll regret it./ (Pretnja)
  • /If you take me to the cinema, I'll buy you popcorn./ (Ubeđivanje)

 

Umesto prostog budućeg vremena u glavnoj rečenici, mogu se upotrebiti i modalni glagoli ili going to kada je reč o mogućoj  (ali ne i sigurnoj) posledici. Pa imamo sledeće alternativne načine građenja:

                    If + present simple, going to + infinitiv
ili                 If + present simple, shall/can/must/may + infinitiv

                    /If you are nice to me, I may buy you a gift when I'm in Peru./

                   /If they train a little harder, they must win the match./

                  /If he doesn't do his work, he can get fired./

 

First Conditional vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama