Second Conditional

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

U drugom tipu pogodbenih rečenica ne postoji realna mogućnost ispunjavanja uslova, odnosno ona je vrlo mala. Koristimo ga kada govorimo o stvarima koje su nemoguće ili malo verovatne, odnosno kada prosto maštamo. U našem jeziku ove rečenice prevodimo u prostom sadašnjem ili budućem vremenu, a veznik if se prevodi kao "da".

                      /If I won the lottery, I would travel around the world./

Šta bi to značilo za nas? Toliko je neverovatno da ću dobiti na lutriji da mogu samo hipotetički da zamislim da sam dobio. U takvoj situaciji bih proputovao svet. Znači da bih ja proputovao svet, potrebno je da se uslov iz prvog dela rečenice ostvari, što je za mene skoro nemoguće.

Takođe, drugi kondicional koristimo za davanje saveta i tada se glagol "to be" u svim licima jednine i množine koristi kao "were".

                    /If I were you, I would not go there./

 

Međutim, u neformalnom engleskom jeziku, I dalje možemo čuti "If I was..." Ili "If he was...". Iako ovakva upotreba ne zvuči dobro, I nije pravilna, nažalost, u engleskom jeziku se već prilično ustalila.

Formula za građenje drugog kondicionala glasi:

                             if + past simple tense,  would + infinitiv

 I ovde, kao i u prethodnim kondicionalima, glavna i zavisna rečenica mogu da zamene mesta, a važi i jednako pravilo o upotrebi zareza.

Iako u zavisnoj rečenici koristimo glagol u prošlosti, ipak zamišljamo da je uslov zadat u sadašnjosti ili budućnosti. Dodatak pravilu je da umesto glagola would možemo koristiti i should, could ili might da hipotetičku sadašnjost ili budućnost načinimo realnijom.

                         /If I had a little more money, I could buy a car./

A u zavisnoj rečenici kao i u glavnoj rečenici, ređe može stajati i continious forma glagola, ili u Past Continuous vremenu u zavisnoj if-rečenici, ili Present Continuous Conditional (oblik would be + particip sadašnji) u glavnoj rečenici.

                      /If the sun were shining, I would go to the beach./

                      /If I were in Hawaii, I would be lying on the beach./

Second Conditional vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama