A little / a few

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Determiners - Odrednice - A little / a few - Tekstualno objašnjenje

Da bi kazali kako nečega ima u maloj količini koristimo reči few i little, ali dok se few koristi sa brojivim imenicama, little se koristi sa nebrojivim imenicama.

 

/He is sad because he's got few friends./

 

Kao što vidimo u primeru, few stoji uz brojivu imenicu friends i prevod je da on ima malo prijatelja, pa je zato tužan. A u rečenici:

 

/There is little hope of winning the match./

 

reč little je smeštena uz reč hope koja je nebrojiva i znači da ima malo nade da će dobiti utakmicu.

 

Kada ove reči nisu praćene  neodređenim članom 'a', one imaju negativnu konotaciju, odnosno značenje da je nečega nedovoljno, da je potrebno više.

Međutim, kada one glase 'a little' ili 'a few', značenje se menja u pozitivnije i time shvatamo da je nečega sasvim dovoljno bez bilo kakve negativne vrednosti.

 

/He has a few crazy friends.'/

 

Ovaj put rečenica prenosi da on ima nekoliko (ali dovoljno) ludih prijatelja i ima pozitivno značenje, upravo kao i

 

/There is still a little hope of winning./

 

koja znači da još uvek ima šanse za pobedu i ne poseduje negativne konotacije.

A little / A few vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama