Demonstratives – Pokazne zamenice – This / that / these / those

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Demonstratives – Pokazne zamenice – This / that / these / those - Tekstualno objašnjenje

Pokazne zamenice su reči koje ukazuju na osobu ili stvar na koju želimo da skrenemo pažnju. One su tu I da ukažu na blizinu stvari u odnosu na govornika, bila ona fizička, vremenska ili figurativna.

/This is his car./

Ovde je "this" pokazna zamenica i ukazuje na to da je baš ovo njegov auto.

U engleskom jeziku postoje 4 pokazne zamenice: this, that, these i those. This I that se koriste za jedninu a these I those za množinu. Međutim, istovremeno this I these se koriste da označe blizinu nečega u odnosu na govornika, dok that I those pokazuju da je u pitanju nešto udaljeno.

Demonstratives Singular Plural Near Far
This - -
That - -
These - -
Those - -

Pokaznim zamenicama možemo odrediti i da je nešto blizu ili daleko od ovog trenutka, a ne samo prostornu udaljenost.

Tako da ako želimo da kažemo da se nešto nedavno dogodilo, upotrebićemo "this" za jedninu ili "these" za množinu.

/This is a good meal/

U prevodu "Ovo je dobar obrok" - izgovaramo u trenutku kada jedemo i zbog toga koristimo "this".

Ako je u pitanju radnja koje se završila u prošlosti, koristićemo "that" za jedninu, odnosno "those" za množinu.

/Those girls we met last night were silly./

Ovde se koristi "Those" jer je u pitanju događaj koji se odigrao u prošlosti.

Postoji razlika između pokaznih zamenica I pokaznih prideva. Iako oni izgledaju kao potpuno iste reči, I primenjuju se jednako za iskazivanje udaljenosti, množine ili jednine, ipak se razlikuju u primeni u rečenici. Najlakše je raspoznati ih po tome što prisvojni pridevi stoje ispred imenica, dok prisvojne zamenice stoje ispred glagola ili potpuno same.

/This book is old./

U ovom primeru "this" je prisvojni pridev pošto stoji neposredno uz imenicu book.

/This is old./

Sada "this" ne prethodi imenici, pa je u pitanju prisvojna zamenica.

/Do you like this?/

U ovom slučaju je reč "this" potpuno sama i predstavlja prisvojnu zamenicu.