Each and every

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Determiners - Odrednice - Each and every - Tekstualno objašnjenje

Each i every su vrste odrednica, koje imaju slično ali ne i identično značenje i uvek se koriste neposredno pre imenice u jednini. Razlika je u tome što se each odnosi na svaku osobu ili stvar pojedinačno, dok se every odnosi na sve zajedno kao celinu.

Lakše ćemo ovo shvatiti ako tu razliku vidimo u primeni.

         /Each student is different./

        /Every student is listening carefully./

"Each student" bi se prevelo na srpski jezik kao "svaki đak", i tada mislimo na svakog ponaosob, odnosno odvojeno na jednog po jednog djaka. "Every student" bi u srpskom jeziku imalo isti prevod kao i "all" odnosno "svi đaci" ali tako da se na stvari ili ljude gleda pojedinačno ali kao na pripadnike grupe ili deo uopštene celine. Every bi zapravo bio na pola puta između each i all.

 

Each i every ponekad mogu da imaju i potpuno jednako značenje.

       /Prices go up each year./

      /Prices go up every year./

U ovim primerima i "each year" i "every year" se prevode kao "svake godine" jer ovde celina nije određena nego je akcenat na ponavljanju iz godine u godinu.

 

Every se takođe koristi kada želimo da kažemo koliko se često nešto dešava, kao u primeru

/I run 1 hour every day./

Međutim every se nikako ne može koristiti kada nečega ima dva. Tada obavezno moramo da upotrebimo each, kao u primeru

/I have a suitcase in each hand./

Each je takođe poseban jer ga može pratiti i reč "of", pa zajedno imaju značenje "svaki od", kao na primer

/Each of the soldiers received a medal./

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.