Some / Any

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Determiners - Odrednice - Some / any - Tekstualno objašnjenje
Za izražavanje količine nečega u engleskom jeziku možemo upotrebiti some ili any u slučajevima kada je tačan broj nečega nepoznat ili nebitan. I jedna i druga odrednica se koriste da izraze neodređenu količinu, međutim osnovna razlika nije u njihovom značenju nego u upotrebi. Some koristimo samo u potvrdnim rečenicama, podjednako sa brojivim I nebrojivim imenicama.     U primeru  /We need some apples./ odnosno "Treba nam nešto jabuka." vidimo kako se some koristi sa brojivom imenicom "apples".     Kod primera  /I have some homework to do./ odnosno "Imam da uradim nešto domaćih zadataka." some se koristi sa nebrojivom imenicom "homework". U ovim navedenim primerima some potpuno možemo da ignorišemo u prevodu, odnosno pre ćemo reći "Treba nam jabuka." i "Imam da uradim domaći.", pošto srpski jezik ne traži da količina bude preciznije definisana. Kada su gramatička pravila u pitanju, ovo je dosta lako objasniti, ali što se tiče upotrebe, ostaje samo da vežbamo dok ne steknemo osećaj za pravilno korišćenje reči some. Sa druge strane, any koristimo samo u pitanjima i negativnim rečenicama. Kao i some, i any se koristi i sa brojivim i sa nebrojivim imenicama. Dakle, sa brojivom imenicom "apples" rečenica u upitnom obliku će glasiti:              /Have you bought any apples?/ odnosno "Da li si kupio nešto jabuka?" Ili kako smo već spomenuli "Da li si kupio jabuka?" U negativnom, odnosno odričnom obliku, rečenica će glasiti:            /I have not bought any apples./, odnosno "Nisam kupio jabuka." Sa nebrojivom imenicom "homework" rečenice će se graditi na isti način, pa ćemo za upitnu recenicu imati:           /Have you got any homework?/ odnosno "Imaš li domaćeg zadatka" i /I don’t have any homework to do./ odnosno "Nemam da radim domaći zadatak." za odričnu rečenicu. Pogledaćemo pravila za upotrebu some i any u obliku tabele, kako biste lakše razumeli koja reč se koristi u kojem obliku rečenice:
Potvrdni Odrični Upitni
Some
Any
Postoji i par izuzetaka:
  1. Ako nešto nudimo nekome i očekujemo pozitivan odgovor, u pitanju koristimo some: /Would you like some apples?/
  2. Takođe kada nešto zahtevamo upotrebljavamo reč some: /Can I have some cake?/

Some / Any vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama

Interaktivne vežbe