Nouns – Plurals – Množina imenica

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Napredak - tema:
Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje
Brojive imenice, odnosno imenice koje možemo da brojimo, mogu da imaju svoju jedninu i množinu. Znamo da je imenica u množini kada se data reč odnosi na više od jedne osobe, životinje, stvari ili mesta. Da bismo znali da formiramo imenice u množini, potrebno je da naučimo nekoliko pravila.

Imenica + s

Većina brojivih imenica u engleskom jeziku se gradi tako što na postojeću reč dodamo nastavak s. Pogledajmo sledeće primere:
 • A car - cars
 • A laptop - laptops
 • An island - islands
 • A girl - girls
 • A desk - desks
 • An orange - oranges

Imenica + es

Neke množine imenica u engleskom jeziku gradimo tako što na postojeću imenicu u jednini dodajemo nastavak es. Nastavak es dodajemo na imenice koje se završavaju slovima x, ch, z, sh, s. Pogledajmo primere:
 • A bus - buses
 • A box - boxes
 • A wrench - wrenches
 • A brush - brushes
 • A glass - glasses
 • A witch - witches

Imenice koje se završavaju na o

Za imenice koje se završavaju na slovo o u jednini, nekada dodajemo s kako bismo napravili množinu, a nekada es. Dobri primeri kada dodajemo samo s:
 • A piano - pianos
 • A banjo - banjos
 • A kangaroo - kangaroos
Primeri kada dodajemo es:
 • A hero - heroes
 • A tomato - tomatoes
 • A tornado - tornadoes

Imenice koje se završavaju na y

Određene imenice koje se u jednini završavaju na y, a da je pre njega suglasnik u množini, gradimo tako što y menjamo u slovo i, a zatim dodajemo nastavak es. Pogledajmo nekoliko primera:
 • City - cities
 • Lady - ladies
 • Sky - skies
 • Candy - candies
Imenice koje se u jednini završavaju na y, a da se pre njega nalazi samoglasnik, u množini gradimo tako što na imenicu dodajemo s. Pogledaćemo to na nekoliko primera:
 • A boy - boys
 • A turkey - turkeys
 • A key - keys
 • A toy - toys

Imenice koje se završavaju na f ili fe

Neke od imenica se u jednini završavaju na f ili fe. Na neke od imenica koje se završavaju na f u jednini, dodajemo samo s kako bismo napravili množinu:
 • A roof - roofs
 • A cliff - cliffs
 • A sheriff - sheriffs
Na neke od imenica koje se završavaju na f u jednini, množinu imenica gradimo tako što završetak f ili fe promenimo u v, a zatim da dodamo es:
 • A knife - knives
 • An elf - elves
 • A leaf - leaves
 • A wolf - wolves

Nepravilne množine imenica

Pored imenica koje imaju jasna pravila za građenje njigove množine, postoje i imenice koje imaju nepravilnu množinu i na njih ne možemo da primenimo neka od navedenih pravila. Pogledajmo nekoliko primera nepravilnih imenica:
 • A man - men
 • A woman - women
 • A child - children
 • A mouse - mice
 • A tooth - teeth
 • A foot - feet
Za kraj ćemo da pogledamo tabelu koja sumira sva pravila koja smo spomenuli:
Zatvori