Numbers – Ordinal numbers – Redni brojevi

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje
Osnovni brojevi u engleskom kao i u srpskom jeziku označavaju koliko ima pojmova koje imenica označava. Ukoliko na livadi vidimo jelene, osnovnim brojevima možemo da odredimo koliko se jelena nalazi na livadi. U našem slučaju, to su tri jelena.

One deer - Three deer

Pošto je sada jasno šta su to osnovni brojevi, sada ćemo da ustanovimo kako se na engleskom jeziku pišu i kažu brojevi od 1 do 10.
Numbers Words
1 One
2 Two
3 Three
4 Four
5 Five
6 Six
7 Seven
8 Eight
9 Nine
10 Ten
Sada ćemo da naučimo kako se u engleskom jeziku pišu i kažu brojevi od 11 - 19, ali ćemo se malo zadržati na njima i objasniti određena pravila, kako bi vam bilo lakše da ih što pre zapamtite.
Numbers Words
11 Eleven
12 Twelve
13 Thirteen
14 Fourteen
15 Fifteen
16 Sixteen
17 Seventeen
18 Eighteen
19 Nineteen
Hajde sada da malo bolje pogledamo ove brojeve i da vidimo da li ima nekih sličnosti između njih. Prvo ćemo obratiti pažnju na brojeve od 13 do 19. Kao što vidite, svi ovi brojevi se završavaju na -teen. Za početak je bitno da zapamtimo da teen nije isto što i ten - iako se veoma slično piše, izgovor je različit. Takođe, iako deluje da se brojevi od 13 do 19 u engleskom jeziku pišu tako što prvo napišemo broj od tri do 9 pa na sve njih dodamo -teen, to u stvari nije slučaj. Tačnije, izuzetak su 13 i 15, kao i delimično 18.

13 se ne piše three+-teen, već thir+-teen

15 se ne piše five+-teen, fif+-teen

Kada je u pitanju broj 18, eight+-teen, već budući da -teen počinje sa slovom "t", istim slovom sa kojim se završava eight, uklanjamo jedno slovo kako bi nam ostalo samo jedno "t". 11 i 12 su očigledno potpuno različiti od brojeva od 13 do 19 i deluje kao da su tu nekako zalutali. Neki bi se možda i zapitali zašto se brojevi 11 i 12 na engleskom ne kažu oneteen i twoteen, ili možda čak firsteen i secondteen. Postoji više teorija zašto je to tako, a mi ćemo spomenuti samo jednu od njih. U dalekoj prošlosti, ljudi nisu imali potrebe da broje do brojeva većih od 10, imali su 10 prstiju na rukama, i to im je uglavnom bilo sasvim dovoljno. Neki narodi, kao Aboridžinsko pleme Walpiri u Australiji čak nisu imali potrebe da broje ni do deset jer su živeli skromno i više im nije ni trebalo. Oni su na primer brojali jedan, dva, mnogo. E sada, ako su ljudi u engleskoj brojali do deset, kako je onda moguće kada su počeli da broje do dvadeset da nisu smislili da svi brojevi budu slični ili da barem imaju istu logiku? Zato što su prvo počeli da broje do 12 jer im deset više nije odgovaralo jer još nisu počeli da koriste decimalni sistem. Ukoliko bi neko u korpi imao 10 jabuka, i želeo da ih podeli na tri ili četiri gomile, to nije bio u mogućnosti da učini, dok je sa 12 to mogao da učini bez problema. Dakle, pretpostavlja se da se iz ovog razloga česta upotreba brojeva prvo proširila na 12, pa tek onda na veće brojeve. Sada ćemo da proučimo brojeve od 20 do 100. Kao i kod brojeva od 13 do 19, kada dodajemo -teen, kod brojeva 20, 30, 40, 50, 60, 70 i 90 dodajemo nastavak -ty. Da pogledamo:
Numbers Words
30 Twenty
40 Thirty
50 Fourty
60 Fifty
70 Sixty
80 Seventy
90 Eighty
90 Ninety
Postoji i mala razlika u načinu na koji Britanci i Amerikanci izgovaraju ove brojeve, posebno broj 20, pa će Britanci reći twenty, izgovarajući i "t" na kraju, dok će neki Amerikanci reći /tueni/, odnosno izostaviće "t".

Kao i kod brojeva 13, 15 i 18, ista pravila se primenjuju pa ne pišemo i ne izgovaramo:

Three+ty već Thir+ty

Five+ty već Fif+ty

Eight+ty već Eigh+ty

Sada ćemo da uporedimo brojeve od 13 do 19 sa brojevima od 30 do 90 kako ne biste grešili pri pisanju i izgovoru, budući da zvuče veoma slično. Pored očigledne razlike u pisanju i izgovoru glasova, postoji i razlika u delu reči koju naglašavamo. Kada izgovaramo bilo koji broj od 13 do 19, jače ćemo naglasiti drugi deo reči, odnosno teen, dok ćemo pri izgovoru brojeva od 30 do 90 jače naglasiti prvi deo reči. Za kraj ćemo da vidimo kako se pišu dvocifreni brojevi od 20 do 100 koji nisu okrugli, odnosno koji se ne završavaju sa nulom. Ovo je veoma lako naučiti, jer je samo potrebno da dodamo jednocifreni broj dvocifrenom okruglom broju kako bismo izgovorili željeni broj na engleskom jeziku. Dakle, ako želimo da kažemo 21, reći ćemo dvadeset, a zatim jedan - twenty-one. Kada pišemo ove brojeve, potrebno je da ih napišemo zajedno, ali da ih uvek razdvojimo crticom. Na ovaj način ćemo, ako želimo da kažemo broj 72, napisati prvo 70, a zatim dva - seventy-two Sada bi trebalo da smo naučili sve brojeve do broja 100, koji se kaže "a hundred", ali zaboravili smo još nešto.

Gde nam je nula?

Nula se na engleskom jeziku kaže zero ili oh, dok se u sportu može čuti i izraz nil, nought, pa čak i love kao izraz koji se koristi u tenisu.--> Redne brojeve koristimo kako bismo odredili redosled nekog pojma koji imenica predstavlja. Na taj način definišemo poziciju tog pojma, odnosno imenice. Dakle, rednim brojevima prvi, drugi, treći, četvrti i tako dalje određujemo poziciju u nizu ili nekom poređenju. Na primer, ako je idemo ulicom koja ima pet kuća, prolazićemo redom pored prve (the first), druge (the second) i treće (the third) kuće. Hajde prvo da vidimo kako se izgovaraju i pišu redni brojevi od 1 do 19, pa ćemo proći kroz još nekoliko primera kada se upotrebljavaju redni brojevi.

Brojevi 1,2, i 3 se pišu:

1 - one - first

2 - two - second

3 - three - third

Ostali redni brojevi se pišu veoma slično kao i osnovni brojevi. Većina rednih brojeva se piše tako što se na osnovne brojeve na kraju doda nastavak -th. Brojevi na koje se dodaje samo -th su:

4 - four - fourth

5

6 - six - sixth

7 - seven - seventh

8

9

10 - ten - tenth

11 - eleven - eleventh

12

13 - thirteen - thirteenth

14 - foourteen - fourteenth

15 - fifteen - fifteenth

16 - sixteen - sixteenth

17 - seventeen - seventeenth

18 - eighteen - eighteenth

19 - nineteen - nineteenth

Preostali brojevi koji trenutno fale na našoj llisti se takođe grade na isti način, ali sa malim razlikama u pravilu pri pisanju i izgovoru. Tako se 5. ne kaže fiveth, već fifth, odnosno -ve se menja u -f. 8. se piše eighth, odnosno tako što se slovo t piše samo jednom, a ne dva puta. 9. se piše tako što uklonimo slovo e i zatim dodamo nastavak -th - ninth. 12 se piše tako što se kao i kod broja 5, -ve menja u -f, pa tako dobijemo twelvth. Okrugli brojevi od 20 do 90 se pišu tako što se poslednje slovo, slovo y promeni u -ie, a zatim dodaje nastavak -ninth. Da vidimo kako to izgleda: (th naglasiti plavom bojom):

20 - twenty - twentieth

30 - thirty - thirtieth

40 - fourty - fourthieth

50 - fifty - fiftieth

60 - sixty - sixtieth

70 - seventy - seventieth

80 - eighty - eighthieth

90 - ninety - ninetieth

Kada su u pitanju brojevi veći od 19, oni se pišu veoma jednostavno, samo poslednji broj piše se kao redni, dok se ostali brojevi pišu kao osnovni. Tako se:

21 piše twenty-first

35 piše thirty-fifth

57 piše fifty-seventh

i tako dalje. Redni broj sto se takođe piše tako što na one hundred dodamo -th i dobijemo one hundredth. Čak se i veći redni brojevi pišu isto kao i osnovni, pri čemu se samo poslednji broj piše kao redni. Na primer, redni broj 7547. piše se seven thousand, five hundred and fourty-seventh. Ukoliko u engleskom jeziku redne brojeve želimo da izrazimo kao cifre, sve što je potrebno da uradimo je da na napisan broj dodamo poslednja dva slova tog rednog broja. Da pogledamo neke primere kako bi vam bilo jasnije:

First - 1st

Second - 2nd

Third - 3rd

Seventh - 7th

Twenty-four - 24th

Hundred and first - 101st

Mada to nismo pisali u svim ovim primerima, veoma bitno je da znate da se ispred rednih brojeva u engleskom jeziku koristi određeni član The. Stoga, u rečenici "Ovo je dvadeset prvi vek" ne kažemo "This is twenty-first century.", već "this is the twenty-first century.". Još jedna stvar koju bi trebalo zapamtiti je da u engleskom jeziku redne brojeve izgovaramo i kada nisu uvek očigledno napisani, pa tako u imenima kraljeva i kraljica koja se pišu rimskim brojevima te brojeve izgovaramo kao redne:

Richard I - kažemo Richard the Second

Henry V - kažemo Henry the Fifth

Queen Elizabeth II - Queen Elizabeth the Second

Za kraj ove lekcije možete uraditi neku od vežbi ispod i proveriti da li ste dobro razumeli kako se pišu redni brojevi u engleskom jeziku.

Ordinal Numbers - Redni brojevi vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama