Passive Voice – Pasivne rečenice u engleskom jeziku

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Pasiv koristimo kada nam nije bitno ili kad nije ni poznato ko radi neku radnju, pa čak I kada je to sasvim očigledno. U ovom slučaju je akcenat na samoj radnji I nije nam bitno ko je vrši. U narednom primeru to možemo I da vidimo:

                 /A vase was broken./

Ovde nije bitno ko je slomio vazu, već upravo to da je ona slomljena. Možemo zbog toga reći I da je ovo forma koja se koristi kada želimo da budemo ljubazni i pristojni, jer bi aktivna forma ipak upirala prstom na počinioca radnje kao u primeru:

                /You broke the vase./

 

Glagoli imaju dva stanja:
        a) aktiv (radno stanje),
        b) pasiv (trpno stanje).
Pasiv (passive voice), dakle ne predstavlja vreme, već trpno stanje, tako da određenu radnju subjekat ne vrši aktivno, već on trpi radnju. Bitno je reći i to da trpno stanje mogu imati samo prelazni glagoli, odnosno oni glagoli koji mogu imati objekat.
Ako subjekat rečenice vrši radnju, glagol je u aktivu.
             /I wrote this letter./
Ako subjekat rečenice trpi radnju, tada je glagol u pasivu.
            /This letter was written by me./

Građenje:

                      subjekat + pomoćni glagol “to be” + V-ed/III kolona

Kad rečenicu napisanu u aktivu prebacujemo u pasiv tada:

  • Subjekat aktivne rečenice postaje objekat pasivne rečenice I ispred njega se stavlja reč "by".
  • Ubacuje se odgovarajuće vreme glagola "to be" i prošli particip glavnog glagola.
  • Objekat aktivne rečenice postaje subjekat pasivne rečenice.

Da malo pojasnimo ovo formiranje glagola. Pasivni oblici se grade tako što se uzme ono vreme glagola “to be” koje nam je potrebno i doda se particip prošli glagola koji menjamo. Particip prošli je različit u zavisnosti od toga da li koristimo pravilan ili nepravilan glagol. Ako je u pitanju pravilan, onda na glagol samo dodamo nastavak –ed, a ako je ipak nepravilan, onda konsultujemo tabelu nepravilnih glagola i upotrebimo treću kolonu. Sa druge strane, glagol "to be" treba da bude stavljen u ono vreme koje je glavni glagol imao u aktivnoj rečenici.

 /Everybody drinks water./

/Water is drunk by everybody./

U ovom primeru glagol aktivne rečenice je bio u Present Simple vremenu "drinks", pa je zbog toga oblik u pasivu "is". Kada želimo da istaknemo vršioca radnje onda koristimo reč "by" i subjekat aktivne rečenice, u ovom slučaju reč "everybody". Međutim ako govorimo o generalnim stvarima, ili kada nije bitno ko radi radnju, subjekat aktivne rečenice može biti potpuno izostavljen.

          /English is spoken widely in Serbia./

Bezlični pasiv

 Ovakav tip pasiva se naziva bezličnim jer pri tvorbi koristimo bezličnu konstrukciju "It is..." I glagole opažanja ( npr. say, think, know,believe).

             /They say that the planet is in danger./

             /It is said that the planet is in danger./

Takođe, u engleskom jeziku je uobičajeno da pasivnu rečenicu ovog tipa započnemo subjektom "that" rečenice.                   /The planet is said to be in danger./

Bezlični oblici u našem jeziku kao što su “kaže se”, “razume se”, “podrazumijeva se” u engleskom jeziku se iskazuju u trećem licu jednine srednjeg roda:

it is understood (razume se, podrazumeva se)
it is known (zna se)
it is said (priča se)

Pasivne rečenice sa dva objekta

Prebacivanjem aktivne rečenice s dva objekta u pasiv, jedan objekat će postati subjekat, dok će drugi ostati objekat. Koji će objekat postati subjektom zavisi od toga šta u rečenici želimo naglasiti.

Kao što se vidi, dodavanje drugog objekta (by Nancy) ne zvuči baš lepo, tako da se taj deo obično izostavlja, ali nije pogrešno ni napisati ga.

Passive voice vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama

lekcija Content
0% Complete 0/1 Steps