Prepositions of place – Predlozi za mesto

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Prepositions of place - Predlozi za mesto - Tekstualno objašnjenje

In / on / at

Iako se predlozi in on i at najčešće prevode u našem jeziku kao u, na, i kod, upotreba i prevod odgovarajućeg priloga zavisi i od situacije u kojoj se oni koriste.

In se u engleskom jeziku uglavnom koristi u istim situacijama kao i u našem jeziku i prevodi se kao u, ali postoje i izuzeci. Dakle, kada god bismo u našem jeziku rekli u za mesto, to možemo da uradimo i na engleskom jeziku koristeći predlog In, ali imajući na umu sledeće razlike:

  • Na engleskom jeziku se kaže in the north i in the south, dok mi kažemo na severu i na jugu. 
  • Englezi kažu i in the sky i in the world, a mi kažemo na nebu i na svetu, 
  • Na engleskom jeziku se kaže in a picture ili photo, a mi kažemo na slici, a ne u slici. 

On se takođe u većini slučajeva u našem jeziku prevodi kao na, ali razlike su nekada moguće, kao u sledećoj situaciji:

  • Na engleskom jeziku se kaže on a bus / on a plane, dok mi kažemo u autobusu i u avionu 

At je za razliku od prva dva predloga koja smo spomenuli najraznovrsnije kada su u pitanju razlike u odnosu na naš jezik. Dakle, At često prevodimo kao kod, kao u primeru

I am at the door.

odnosno "Kod vrata sam.", ali u mnogim situacijama At može da znači i pri, kao u primeru

At the top of the page,

odnosno "Pri vrhu strane", kao i značenje za, kao u primeru

At her desk.

odnosno "Za njenim stolom".

U nekim situacijama prilog At u engleskom jeziku ima značenje kod, ali u našem jeziku se ne koristi isti prilog za te situacije , pa tako se u sledećem primeru na engleskom jeziku kaže

At the traffic light.

a mi kažemo na semaforu, ne kod semafora.