Past Perfect Continuous

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Past Perfect Continuous - Tekstualno objašnjenje

Potvrdni oblik

Past Perfect Continuous gradi se tako što posle subjekta dodajemo pomoćni glagol have, u prošlosti, odnosno had, zatim particip perfekta glagola "to be", odnosno been, kao i od infinitiva glagola u infinitivu kojem dodajemo nastavak -ing, kao u primeru "Bio si spavao.", odnosno:

S + had + been + V-ing

You had been sleeping.

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Svim licima ćemo dopisati pomoćni glagol have u prošlom vremenu, potom ćemo svim licima dodati "been", a zatim ćemo svugde dodati glagol sleep i na njega nastavak -ing:
Subject had been Verb-ing
I had been sleeping
You had been sleeping
He / She / It had been sleeping
We had been sleeping
You had been sleeping
They had been sleeping

Skraćeni oblik

U vremenu Past Perfect Continuous had može se napisati skraćeno pripajanjem subjektu, tako što se uklone prva dva slova, doda se apostrof umesto njih, a zatim se ostatak doda subjektu, kao što se vidi u primeru:

You had been sleeping. You'd been sleeping.

Postoje i određene varijacije do kojih dolazi kod pravilnih glagola pri dodavanju nastavka -ing, a ukoliko vas one interesuju, pogledajte objašnjenje za potvrdni oblik vremena Present Continuous.

Odrični oblik

Odrične rečenice, odnosno rečenice u negaciji se grade upotrebom pomoćnog glagola had i negacije not, koji se skraćeno pišu hadn't u svim licima, zatim dodavanjem been, kao i dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, na koji se dodaje nastavak -ing.

S + hadn't + been + V-ing

I hadn't been cook-ing.

Hajde da pogledamo kako se gradi negacija u vremenu Past Perfect Continuous kroz sva lica. Svim licima, osim trećem licu jednine, dopisaćemo pomoćni glagol u negaciji hadn't, pomoćni glagol been, a zatim i glavni glagol cook na koji dodajemo nastavak -ing:
Subject hadn't been Verb-ing
I hadn't been cooking
You hadn't been cooking
He / She / It hadn't been cooking
We hadn't been cooking
You hadn't been cooking
They hadn't been cooking

Upitni oblik

Upitne rečenice u vremenu Present Perfect Continuous grade se upotrebom pomoćnog glagola u prošlom vremenu had, participa perfekta glagola to be, odnosno been, subjekta, i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu na koji se dodaje nastavak -ing:

Had + S + been + V-ing

Had you been cooking?

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol had, a zatim ćemo posle subjekta dodati i particip perfekta - been, a za njime sledi glagol jump sa nastavkom -ing:
Had Subject been Verb-ing
Had I been jumping?
Had you been jumping?
Had he / she / it been jumping?
Had we been jumping?
Had you been jumping?
Had they been jumping?

Upotreba

Past Perfect Continuous je davno prošlo vreme, a najčešće se koristi u sledećim slučajevima:

1. Vremenom Past Perfect Continuous izražavamo prošlu radnju koja je trajala pre neke druge radnje u prošlosti. Iz tog razloga se Past Perfect Continuous često koristi u kombinaciji sa vremenom Past Simple, pri čemu Past Perfect Continuous predstavlja vreme koje se završilo pre druge radnje, a Past Simple predstavlja radnju koja je počela posle toga. To se najbolje može videti u sledećem primeru:

Michael had been sleeping for two hours before Lisa came.

Dakle, Michael je spavao i to je trajalo pre nego što je Lisa došla. U ovom vremenu je nebitno da li je radnja bila završena ili ne, već je fokus na trajanju radnje, odnosno koliko dugo je Michael spavao do trenutka kada je Lisa došla da ga poseti.

2. Kada je rezultat u prošlosti bio posledica neke ranije radnje koja je trajala u prošlosti

Kada opisujemo rezultat ili stanje koje je bilo posledica neke druge radnje koja je trajala u prošlosti, takođe koristimo Past Perfect Continuous. kao u primeru:

It had been raining for six hours, therefore the ground was wet.

Kiša je padala duži vremenski period u prošlosti, a posledica toga je bila da je tlo bilo mokro.