Past Perfect

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Past Perfect - Tekstualno objašnjenje

Potvrdni oblik

Present Perfect gradi se tako što posle subjekta dodajemo pomoćni glagol have u prošlom vremenu, odnosno had, a zatim prošlo vreme glagola koje se gradi na dva načina, u zavisnosti od toga da li je glagol pravilan ili ne. Ukoliko je glagol pravilan, na njega samo dodajemo nastavak -ed, kao u primeru "On se bio promenio.", odnosno:

pravilni glagoli

S + had + V-ed

He had changed.

Ukoliko je u pitanju nepravilan glagol, potrebno je da upotrebimo treću kolonu iz tabele nepravilnih glagola, koji se u školi uče napamet kao u rečenici "Ti si bio otišao.", odnosno:

nepravilni glagoli

S + had + Past Participle

You had gone.

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Svim licima ćemo dopisati pomoćni glagol had, a zatim ćemo svugde dodati glagol change i dodati nastavak -ed:
Subject Auxiliary Verb Verb-ed
I had changed
You had changed
He / She / It had changed
We had changed
You had changed
They had changed
Isti slučaj je i sa nepravilnim glagolima. Glagol ići se kaže na engleskom jeziku go, dok se u prošlosti, u trećoj koloni, budući da je nepravilan kaže gone:
Subject Auxiliary Verb Verb - Past Participle
I had gone
You had gone
He / She / It had gone
We have gone
You had gone
They had gone

Skraćeni oblik

U vremenu Past Perfect had se može napisati skraćeno pripajanjem subjektu, tako što se uklone prva dva slova, doda se apostrof umesto njih, a zatim se ostatak doda subjektu, kao što se vidi u primerima:

You had changed. You'd changed.

Postoje i određene varijacije do kojih dolazi kod pravilnih glagola, a ukoliko vas one interesuju, pogledajte objašnjenje za potvrdni oblik vremena Past Simple.

Odrični oblik

Odrične rečenice, odnosno rečenice u negaciji grade se upotrebom pomoćnog glagola have u prošlosti i negacije not, koji se skraćeno pišu hadn't, kao i dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, na koji se dodaje nastavak -ed ako je u pitanju pravilan glagol, odnosno piše se glagol iz treće kolone nepravilnih glagola, ukoliko je glagol nepravilan. Primer za rečenicu u negaciji sa pravilnim glagolom je "Nisam se bio promenio.", odnosno:

S + hadn't + V-ed

I hadn't changed.

dok bi primer za rečenicu sa nepravilnim glagolom bio, "Nije još bila otišla.", odnosno:

S + hadn't + Past Participle

She hadn't gone yet.

Hajde da pogledamo kako se gradi negacija u vremenu Past Perfect kroz sva lica. . Svim licima dopisaćemo pomoćni glagol had, zatim negaciju not, a zatim i glavni glagol change na koji dodajemo nastavak -ed, ili prošli particip u slučaju nepravilnih glagola:
Subject had not Verb-ed / Past Participle
I had not changed
You had not changed
He / She / It had not changed
We had not changed
You had not changed
They had not changed

Upitni oblik

Upitne rečenice u vremenu Past Continuous grade se upotrebom pomoćnog glagola u prošlosti - had, subjekta, i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu na koji se dodaje nastavak -ed za pravilne glagole, odnosno glagola iz treće kolone nepravilnih glagola ukoliko je u pitanju nepravilni glagol:

had + S + V-ed / -Past Participle

Had you finished?

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol had, a zatim ćemo posle subjekta dodati i glavni glagol finish i nastavak ed:
Had Subject Verb-ed
Had I finished?
Had you finished?
Had he / she / it finished?
Had we finished?
Had you finished?
Had they finished?

Upotreba

Past Perfect je davno prošlo vreme, u našem jeziku poznato kao pluskvamperfekat, a najčešće se koristi u sledećim slučajevima:

1. Kada se radnja desila pre neke druge radnje u prošlosti

Vremenom Past Perfect izražavamo prošlu radnju koja se desila pre neke druge radnje u prošlosti. Iz tog razloga se Past Perfect koristi u kombinaciji sa vremenom Past Simple, pri čemu Past Perfect predstavlja vreme koje se završilo pre druge radnje, a Past Simple predstavlja radnju koja je počela posle toga. To se najbolje može videti u sledećem primeru:

Carol had seen the present before I opened the box.

Dakle, kutija je otvorena u prošlosti (Past Simple), ali se trenutak kada je Kerol videla poklon desio pre otvaranja kutije.

2. Kada je radnja trajala pre neke druge radnje u prošlosti

Kada opisujemo aktivnost koja je trajala pre neke druge aktivnosti, takođe koristimo Past Perfect,. Dakle, sve je isto kao i u prethodnom slučaju, samo je u pitanju radnja koja se nije desila, već je trajala. kao u primeru:

He had had that car for seven years, before it broke down.