Present Perfect Continuous

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Present Perfect Continuous - Tekstualno objašnjenje

Potvrdni oblik

Present Perfect Continuous gradi se tako što posle subjekta dodajemo pomoćni glagol have, koji može biti i u obliku has ukoliko je u pitanju treće lice jednine, participa perfekta glagola "to be", odnosno been, kao i od infinitiva glagola kojem dodajemo nastavak -ing, kao u primeru "Skočio si.", odnosno:

S + have / has + been + V-ing

You have been sleeping.

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Svim licima ćemo dopisati pomoćni glagol have, osim u trećem licu jednine gde ćemo napisati has, potom ćemo svim licima dodati "been", a zatim ćemo svugde dodati glagol sleep i dodati nastavak -ing:

Subjecthave / hasbeenVerb-ing
Ihavebeensleeping
Youhavebeensleeping
He / She / Ithasbeensleeping
Wehavebeensleeping
Youhavebeensleeping
Theyhavebeensleeping

Skraćeni oblik

U vremenu Present Perfect Continuous have i has mogu se napisati skraćeno pripajanjem subjektu, tako što se u oba slučaja uklone prva dva slova, doda se apostrof umesto njih, a zatim se ostatak doda subjektu, kao što se vidi u primerima:

You have been sleeping. You've been sleeping.

She has been working. She's been working.

Postoje i određene varijacije do kojih dolazi kod pravilnih glagola, a ukoliko vas one interesuju, pogledajte objašnjenje za potvrdni oblik vremena Present Continuous.

Odrični oblik

Odrične rečenice, odnosno rečenice u negaciji se grade upotrebom pomoćnog glagola have i negacije not, koji se skraćeno pišu haven't u svim licima osim u trećem licu jednine, kada se piše hasn't, zatim dodavanjem been, kao i dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, na koji se dodaje nastavak -ing.

S + haven't / hasn't + been + V-ing

I haven't been cooking.

Hajde da pogledamo kako se gradi negacija u vremenu Present Perfect Continuous kroz sva lica. Svim licima, osim trećem licu jednine, dopisaćemo pomoćni glagol u negaciji haven't, odnosno hasn't u trećem licu jednine, pomoćni glagol been, a zatim i glavni glagol cook na koji dodajemo nastavak -ing:

Subjecthaven't / hasn'tbeenVerb-ing
Ihaven'tbeencooking
Youhaven'tbeencooking
He / She / Ithasn'tbeencooking
Wehaven'tbeencooking
Youhaven'tbeencooking
Theyhaven'tbeencooking

Upitni oblik

Upitne rečenice u vremenu Present Perfect Continuous grade se upotrebom pomoćnog glagola have / has, participa perfekta glagola to be, odnosno been, subjekta, i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu na koji se dodaje nastavak -ing:

have / has + S + been + V-ing

Have you been cooking?

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol have u odgovarajućem obliku za svako lice, a zatim ćemo posle subjekta dodati i particip perfekta - been, a za njime sledi glagol fish sa nastavkom -ing:

Have / HasSubjectbeenVerb-ing
HaveIbeenfishing?
Haveyoubeenfishing?
Hashe / she / itbeenfishing?
Havewebeenfishing?
Haveyoubeenfishing?
Havetheybeenfishing?

Upotreba

Present Perfect Continuous je sadašnje trajno složeno vreme kojim uglavnom izražavamo radnje koje su trajale u prošlosti a koje ili i dalje traju u sadašnjosti ili su povezane sa sadašnjošću. Fokus nije na rezultatu kao kod vremena Present Perfect, već na samoj aktivnosti i njenom trajanju, a ovo vreme se najčešće koristi u sledećim slučajevima:

1. Radnje započete u prošlosti koje su se upravo završile

Kada opisujemo aktivnosti koje su počele u prošlosti, a završile se nekoliko trenutaka pre sadašnjosti, pri čemu je rezultat te radnje vidljiv, kao u primeru:

I'm tired because I've been exercising.

2. Radnje započete u prošlosti koje i dalje traju u sadašnjosti

Ukoliko je neka radnja počela u prošlosti, a i dalje traje u sadašnjosti, koristimo Present Perfect Continuous, naročito ukoliko želimo da naglasimo dužinu trajanja aktivnosti. Često se u ovim slučajevima u rečenicama koristi "for" kada želimo da naglasimo koliko je taj period vremenski trajao, odnosno "since" kada želimo da naglasimo kada je određena akcija počela. Kao u primerima:

We have been waiting for Linda for two hours.

We have been waiting for Linda since noon.

Signalne reči

Postoje i određene signalne reči koje koje se često koriste uz vreme Present Perfect Continuous.
To su vremeski izrazi kao što su:

how longthe whole day
forsince
all morning /afternoon / evening / day / night…