Present Simple – objašnjenje

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Present Simple - Tekstualno objašnjenje

Potvrdni oblik

Present Simple se u prvom i drugom licu jednine i u svim licima množine gradi tako što posle subjekta dodajemo infinitiv glavnog glagola, odnosno potrebno je samo da napišemo glagol i da ništa ne menjamo kod njega, kao u primeru "I watch", odnosno Ja posmatram. Jedino se u trećem licu jednine za sva tri roda (he, she, it) na infinitiv glavnog glagola dodaje nastavak "-s" ili "-es". (animacija gde se dopisuje deo u zagradi posle V). Kao u primeru She watches. (animacija gde se ispod I watch dodaje She watches (es je plave boje))

S + V (infinitiv + s/es)

I watch.

She watches.

(Subjekat) (glavni glagol)

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Svim licima ćemo dopisati glagol watch. Jedina promena koju je potrebno da napravimo je da u trećem licu jednine dodamo nastavak -es za sva tri roda.
Subject Verb
I watch
You watch
He / She / It watches
We watch
You watch
They watch
Imajte samo na umu da ne mora uvek da piše he, she ili it da bi u pitanju bilo treće lice jednine. Umesto ova tri oblika može da piše i neko ime ili bilo koja imenica. Sada, pošto smo razjasnili kada dodajemo nastavke, a kada ne dodajemo ništa na infinitiv glagola, hajde i da razjasnimo u kojim slučajevima dodajemo -s, a kada ćemo dodati -es. 1. Ukoliko se glagol završava na ss, sh, ch, x ili o, kada se ispred njega nalazi suglasnik, u trećem licu jednine dodajemo nastavak -es. Kao u primerima:

kiss - kisses

finish - finishes

watch - watches

mix - mixes

go - goes

2. Ukoliko se glagol završava na -y, potrebno je da obratimo pažnju da li se pre tog slova nalazi suglasnik ili samoglasnik. Ukoliko je ispred -y samoglasnik, potrebno je samo da dodamo nastavak -s, kao u primeru:

I play - she plays

Ukoliko je ispred -y suglasnik, potrebno je da ipsilon prvo promenimo u slovo -i, a zatim da dodamo nastavak -es. Kao u primeru:

I study - he studies

U svim ostalim slučajevima, na infinitiv je u trećem licu jednine potrebno da dodamo samo nastavak -s.

Burn - the fire burns.

Blow – the wind blows.

Love – the couple loves eachother.

Odrični oblik

Rečenice u negaciji grade se upotrebom pomoćnog glagola do i negacije not, koje se skraćeno pišu don't i <strongclass="uk-text-danger">doesn't u zavisnosti od lica, i dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, kojem se ne dodaje nikakav nastavak. U prvom i drugom licu jednine i svim licima množine dodajemo don't, a zatim i glavni glagol u infinitivu. Jedino se u trećem licu jednine za sva tri roda (he, she, it) ispred glavnog glagola ubacuje doesn't.

S + don't / doesn't + V

I don't watch.

He doesn't watch.

Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Svim licima ćemo dopisati pomoćni glagol u negaciji don't, a zatim i glavni glagol watch. Jedina promena koju je potrebno da napravimo je da u trećem licu jednine za sva tri roda uglavimo nastavak -es u pomoćni glagol do u negaciji kako bismo dobili doesn't.
Subject Negation Verb
I don't watch
You don't watch
He / She / It doesn't watch
We don't watch
You don't watch
They don't watch

Upitni oblik

Upitne rečenice u vremenu Present Simple se grade upotrebom pomoćnog glagola do, subjekta, i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, odnosno na njega se ne dodaje nikakav nastavak. Upitni oblik se gradi tako što ispred subjekta u prvom i drugom licu jednine i svim licima množine dodajemo Do a zatim posle subjekta dodajemo i glavni glagol u infinitivu, kao u primeru:

Do you watch?

Jedino se u trećem licu jednine za sva tri roda (he, she, it) ispred subjekta ubacuje does. Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol do, a zatim ćemo posle subjekta dodati i glavni glagol watch. Jedina promena koju je potrebno da napravimo je da u trećem licu jednine za sva tri roda dodamo nastavak -es na pomoćni glagol do kako bismo dobili does.
Auxiliary verb Subject Verb
Do I watch?
Do you watch?
Doesn't he / she / it watch?
Do we watch?
Do you watch?
Do they watch?
Prilikom prebacivanja rečenica iz potvrdnog u odrični oblik, ispred subjekta je potrebno da ubacimo pomoćni glagol do. U trećem licu jednine razlikuje se glavni glagol, odnosno nastavak -es, kao što je spomenuto na početku ovog teksta, nikada ne dodajemo na glavni glagol, već je glavni glagol uvek u infinitivu, a nastavak -es se premešta na pomoćni glagol. Ukoliko želimo da postavimo pitanje koje počinje sa upitnim rečima kao što su ko (who), šta (what) gde (where), kada (when) i tako dalje, struktura upitne rečenice ostaje ista, a upitnu reč stavljamo kao prvu u rečenici. Da pogledamo u primeru:

When do you watch TV?

Upotreba

Present Simple je sadašnje prosto vreme koje se najčešće koristi u sledećim slučajevima:

Radnje koje se ponavljaju

Ovo vreme koristimo za radnje koje se ponavljaju i koje često predstavljaju naše navike. To se najbolje može videti u primeru:

Laura always drinks orange juice in the morning.

Opšte činjenice

Present Simple koristimo i kada želimo da iskažemo opšte činjenice za koje se zna da su trajno istinite. Kao u primeru:

The sun rises in the east.

Sunce uvek izlazi na istoku, tako da je to činjenica koja se ne menja.

Niz radnji u sadašnjosti

Kada opisujemo naše aktivnosti u nekom nizu, koristimo Present Simple, kao u primeru:

First I brush my teeth, then I make myself some tea.

Dogovorene aktivnosti i zakazani događaji

Kada imamo neke dogovorene aktivnosti kao što je odlazak na neki kurs kao u primeru:

I have guitar lessons on Mondays and Fridays.

ili kada je neka akcija dogovorena po rasporedu, kao što je na primer polazak voza ili poletanje aviona.

The airplane flies to Berlin every Thursday.

Davanje uputstava

Kada dajemo nekome instrukcije ili kada pišemo neko uputstvo za upotrebu kao u rečenici:

Open your books at page 74.

Signalne reči

Postoje i određene signalne reči koje nam mogu pomoći da shvatimo da je potrebno da upotrebimo vreme Present Simple, budući da se one veoma često koriste u ovom vremenu. To su sledeći prilozi za učestalost:
Never Usually
Seldom Often
Sometimes Always
Kao i vremenski izrazi kao što su:
Every day Every year
Every week On Fridays
Every month After school
Za kraj ćemo upotrebom vremenske linije da se podsetimo kada najčešće koristimo vreme Present Simple. Na vremenskoj liniji, levo, odnosno iza nas se nalazi prošlost, na sredini je sadašnjost, a budućnost se nalazi ispred nas. Kao što smo spomenuli, Present Simple koristimo kada govorimo o stvarima koje se ponavljaju. Ovo vreme takođe koristimo i kada opisujemo niz radnji, kada pričamo o opštim činjenicama koje su uvek istinite, kao i kada govorimo o dogovorenim ili isplaniranim stvarima u budućnosti. Ukoliko ste razumeli kada se ovo vreme koristi, uradite vežbe ispod i proverite svoje znanje.