Auxiliary Verbs – Pomoćni glagoli – Am / is / are

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Glagoli - Pomoćni glagoli Am/Is/Are - tekstualno objašnjenje

U engleskom jeziku, kao i u srpskom, glagol "biti" ima svoje oblike za sadašnje vreme i ponaša se drugačije od ostalih glagola. U srpskom jeziku nećete reći "Ja biti Petar.", već morate da upotrebite odgovarajući oblik za dato lice. Ako pogledate tabelu ispod, videćete da glagol "biti" u prezentu u engleskom jeziku ima samo tri oblika, a to su am, is i are. U narednoj tabeli možete da vidite kako se glagol "to be " menja kroz lica.


To Be - Potvrdni oblik

SubjekatTo BePrimer
IamI am from Germany.
YouareYou are Chinese.
HeisHe is twenty years old.
SheisShe is a nurse.
ItisIt is a black dog.
WeareWe are intelligent.
YouareYou are students.
TheyareThey are married.

To Be - Skraćeni oblici

Skraćeni oblici glagola "to be" su vrlo učestali, posebno u govoru. Pogledaćemo to kroz primere:
To BeSkraćenicaPrimer
I amI'mI'm from Germany.
You areYou'reYou're Chinese.
He isHe'sHe's twenty years old.
She isShe'sShe's a nurse.
It isIt'sIt's a black dog.
We areWe'reWe're intelligent.
You areYou'reYou're students.
They areThey'reThey're married.

To Be - Odrični oblik

Odrični oblik se gradi tako što se na "am, is, are" doda rečca "not", što se da videti u sledećim primerima:
SubjekatTo BePrimer
IamnotI amnot from Spain.
YouarenotYou arenot Australian.
HeisnotHe isnot thirty years old.
SheisnotShe isnot a secretary.
ItisnotIt isnot a white cat.
WearenotWe arenot stupid.
YouarenotYou arenot teachers.
TheyarenotThey arenot single.

To Be - Odrične skraćenice

Postoje dva načina građenja skraćenica u odričnim rečenicama. Jedan način je da spojimo subjekat I glagol (npr. You arenot = You'renot), a drugi način je da spojimo glagol I rečcu "not" (npr. You arenot = You aren't). Kao u primerima:
Subjekat + glagoliliGlagol + rečca
I'mnot from Spain./NEMA
You'renot Australian./You aren't Australian.
He'snot thirty years old./He isn't thirty years old.
She'snot ta secretary./She isn't a secretary.
It'snot a white cat.It'sIt isn't a white cat.
We'renot stupid./We aren't stupid.
You'renot teachers./You aren't teachers.
They'renot single./They aren't single.
Vidimo da je jedini mogući skraćeni oblik za "I amnot" upravo "I'mnot" tj. da je oblik "I amn't" nemoguć, odnosno neispravan.

To Be - Upitni oblik

Upitni oblik se gradi inverzijom subjekta I predikata, odnosno njihovom zamenom mesta. Da bismo napravili pitanje sa glagolom "to be" moramo prvo upotrebiti glagol, pa tek onda subjekat. Potvrdni oblik - You are happy. U ovoj rečenici you je subjekat, a are je predikat. Zamenom njihovih mesta dobijamo: Upitni oblik - Are you happy? U narednoj tabeli možemo da vidimo glagol "to be" u upitnim oblicima.
Potvrdni oblikUpitni oblik
I am intelligent.Am I intelligent?
You are a student.Are you a student?
He is a pilot.Is he a pilot?
She is from Spain.Is she from Spain?
It is a big house.Is it a big house?
We are ready.Are we ready?
You are doctors.Are you doctors?
They are rich.Are they rich?