Auxiliary Verbs – Pomoćni glagoli – Am / is / are

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Glagoli - Pomoćni glagoli Am/Is/Are - tekstualno objašnjenje

U engleskom jeziku, kao i u srpskom, glagol "biti" ima svoje oblike za sadašnje vreme i ponaša se drugačije od ostalih glagola. U srpskom jeziku nećete reći "Ja biti Petar.", već morate da upotrebite odgovarajući oblik za dato lice. Ako pogledate tabelu ispod, videćete da glagol "biti" u prezentu u engleskom jeziku ima samo tri oblika, a to su am, is i are. U narednoj tabeli možete da vidite kako se glagol "to be " menja kroz lica.


To Be - Potvrdni oblik

Subjekat To Be Primer
I am I am from Germany.
You are</span > You are Chinese.
He is He is twenty years old.
She is She is a nurse.
It is It is a black dog.
We are We are intelligent.
You are You are students.
They are They are married.

To Be - Skraćeni oblici

Skraćeni oblici glagola "to be" su vrlo učestali, posebno u govoru. Pogledaćemo to kroz primere:
To Be Skraćenica Primer
I am I'm I'm from Germany.
You are You're You're Chinese.
He is He's He's twenty years old.
She is She's She's a nurse.
It is It's It's a black dog.
We are We're We're intelligent.
You are You're You're students.
They are They're They're married.

To Be - Odrični oblik

Odrični oblik se gradi tako što se na "am, is, are" doda rečca "not", što se da videti u sledećim primerima:
Subjekat To Be Primer
I am not I am not from Spain.
You are not You are not Australian.
He is not He is not thirty years old.
She is not She is not a secretary.
It is not It is not a white cat.
We are not We are not stupid.
You are not You are not teachers.
They are not They are not single.

To Be - Odrične skraćenice

Postoje dva načina građenja skraćenica u odričnim rečenicama. Jedan način je da spojimo subjekat I glagol (npr. You are not = You're not), a drugi način je da spojimo glagol I rečcu "not" (npr. You are not = You aren't). Kao u primerima:
Subjekat + glagol ili Glagol + rečca
I'm not from Spain. / NEMA
You're not Australian. / You aren't Australian.
He's not thirty years old. / He isn't thirty years old.
She's not ta secretary. / She isn't a secretary.
It's not a white cat. It's It isn't a white cat.
We're not stupid. / We aren't stupid.
You're not teachers. / You aren't teachers.
They're not single. / They aren't single.
Vidimo da je jedini mogući skraćeni oblik za "I am not" upravo "I'm not" tj. da je oblik "I amn't" nemoguć, odnosno neispravan.

To Be - Upitni oblik

Upitni oblik se gradi inverzijom subjekta I predikata, odnosno njihovom zamenom mesta. Da bismo napravili pitanje sa glagolom "to be" moramo prvo upotrebiti glagol, pa tek onda subjekat. Potvrdni oblik - You are happy. U ovoj rečenici you je subjekat, a are je predikat. Zamenom njihovih mesta dobijamo: Upitni oblik - Are you happy? U narednoj tabeli možemo da vidimo glagol "to be" u upitnim oblicima.
Potvrdni oblik Upitni oblik
I am intelligent. Am I intelligent?
You are a student. Are you a student?
He is a pilot. Is he a pilot?
She is from Spain. Is she from Spain?
It is a big house. Is it a big house?
We are ready. Are we ready?
You are doctors. Are you doctors?
They are rich. Are they rich?