Auxiliary Verbs – Pomoćni glagoli – Have / has / had

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Auxiliary Verbs – Pomoćni glagoli – Have / has / had - Tekstualno objašnjenje
"Have" kao glagol punog značenja u prostom sadašnjem vremenu (Simple Present) ima oblike "have" i "has" i u narednoj tabeli možete videti kako se upotrebljavaju.
Potvrdni oblik Odrični oblik Upitni oblik
I, we, you, they:
I have a new guitar. I don't have a new guitar. Do I have a new guitar?
he, she, it:
He has a sister. He doesn't have a sister. Does he have a sister?
U prostom prošlom vremenu (Simple Past) glagol "have" ima samo jedan oblik, a to je "had" u svim licima.
Potvrdni oblik Odrični oblik Upitni oblik
I had a phone with me.
She had a dog.
I didn't have a phone with me.
She didn't have a dog.
Did I have a phone with me?
Did she have a dog?