Auxiliary Verbs – Pomoćni glagoli – Short answers – Kratki odgovori

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Auxiliary Verbs – Pomoćni glagoli – Short answers – Kratki odgovori - Tekstualno objašnjenje
Kada pitanja počinju sa "Wh" rečima (pogledati članak o njima), ona zahtevaju detaljniji i duži odgovor, na koji je teško ili nemoguće dati kratke odgovore;

What did you do on the weekend?

I went to a party with my friends.

U ovom slučaju, nije moguće odgovoriti sa prostim: "Yes, I did."   Međutim, ako je reč o "Da li..." pitanju (odnosno Yes/No pitanju), po pravilu je na njih moguće odgovoriti kratkim odgovorom:

Are you from Chile?

Yes, I am. (= Yes, I am from Chile)

No, I'm not. (= No, I am not from Chile)

Ako pažljivo pogledamo dati primer, videćemo da se u odgovoru koristi prvi glagol upitne rečenice (bio on modalni ili pomoćni). Na taj način I formiramo kratke odgovore, uz pomoć "yes" ili "no" odgovora, subjekta I prvog glagola iz datog pitanja u određenom licu I vremenu. Primere većine kratkih odgovora možete naći u tabeli ispod:
Yes / No pitanjaKratak odgovor
Ishefrom London?Yes, No,heis. isn't.* <
Arethe boysat your school?Yes, No,theyare. aren't.* <
Washelate?Yes, No,hewas. wasn't. <
Weretheyhungry?Yes, No,theywere. weren't. <
Canyouplayice-hockey?Yes, No,Ican. can't.* <
Havewegotketchup?Yes, No,wehave. haven't.* <
Hasshegota mobile phone?Yes, No,shehas. hasn't.* <
Dotheylivein a flat?Yes, No,theydo. don't.* <
Doesheworkin an office?Yes, No,hedoes. doesn't.* <
Diditrainyesterday?Yes, No,itdid. didn't.* <
Aretheywritinga test now?Yes, No,theyare. aren't.* <
Haveyoubeento Scotland?Yes, No,Ihave. haven't.* <
Hasshedoneher homework?Yes, No,shehas. hasn't.* <
Ishemeetinghis sister?Yes, No,heis. isn't.* <
Willwearriveon time?Yes, No,wewill. won't.* <
* U odričnim oblicima možemo da koristimo dugačke forme umesto skraćenica kada želimo da naglasimo svoj odgovor. (No, we will not. No, he is not.) Kada odgovaramo na pitanje u engleskom jeziku, reći samo "da" ili "ne" se smatra nepristojnim. Zato se koriste kratki odgovori, koji se ne sastoje od samo jedne reči, a opet nisu ni pune rečenice koje mogu zvučati loše zbog ponavljanja svih reči iz postavljenog pitanja. To vidimo u primeru:

Is there a hotel in this street?

Yes, there is a hotel at the end of this street.

Potpuno je nepotrebno dati dugačak odgovor na ovo pitanje, a složićete se, mnogo je i lepše odgovoriti samo sa "Yes, there is.". Naravno, i ovo pravilo ima svoje izuzetke, pogotovo kada prihvatamo ili odbijamo ponudu. Tada možemo dati I drugačije kratke odgovore poput "yes, please" ili "no, thank you".
Would you like a beer?Yes, please.
Do you need any help?No, thank you.
Za kraj, ako ste u dilemi na koji način možete da date kratak odgovor na postavljeno pitanje, samo upotrebite prvi glagol iz pitanja i tako završite vaš odgovor.