Auxiliary Verbs – Pomoćni glagoli – Short answers – Kratki odgovori

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Auxiliary Verbs – Pomoćni glagoli – Short answers – Kratki odgovori - Tekstualno objašnjenje
Kada pitanja počinju sa "Wh" rečima (pogledati članak o njima), ona zahtevaju detaljniji i duži odgovor, na koji je teško ili nemoguće dati kratke odgovore;

What did you do on the weekend?

I went to a party with my friends.

U ovom slučaju, nije moguće odgovoriti sa prostim: "Yes, I did."   Međutim, ako je reč o "Da li..." pitanju (odnosno Yes/No pitanju), po pravilu je na njih moguće odgovoriti kratkim odgovorom:

Are you from Chile?

Yes, I am. (= Yes, I am from Chile)

No, I'm not. (= No, I am not from Chile)

Ako pažljivo pogledamo dati primer, videćemo da se u odgovoru koristi prvi glagol upitne rečenice (bio on modalni ili pomoćni). Na taj način I formiramo kratke odgovore, uz pomoć "yes" ili "no" odgovora, subjekta I prvog glagola iz datog pitanja u određenom licu I vremenu. Primere većine kratkih odgovora možete naći u tabeli ispod:
Yes / No pitanja Kratak odgovor
Is he from London? Yes, No, he is. isn't.* <
Are the boys at your school? Yes, No, they are. aren't.* <
Was he late? Yes, No, he was. wasn't. <
Were they hungry? Yes, No, they were. weren't. <
Can you play ice-hockey? Yes, No, I can. can't.* <
Have we got ketchup? Yes, No, we have. haven't.* <
Has she got a mobile phone? Yes, No, she has. hasn't.* <
Do they live in a flat? Yes, No, they do. don't.* <
Does he work in an office? Yes, No, he does. doesn't.* <
Did it rain yesterday? Yes, No, it did. didn't.* <
Are they writing a test now? Yes, No, they are. aren't.* <
Have you been to Scotland? Yes, No, I have. haven't.* <
Has she done her homework? Yes, No, she has. hasn't.* <
Is he meeting his sister? Yes, No, he is. isn't.* <
Will we arrive on time? Yes, No, we will. won't.* <
* U odričnim oblicima možemo da koristimo dugačke forme umesto skraćenica kada želimo da naglasimo svoj odgovor. (No, we will not. No, he is not.) Kada odgovaramo na pitanje u engleskom jeziku, reći samo "da" ili "ne" se smatra nepristojnim. Zato se koriste kratki odgovori, koji se ne sastoje od samo jedne reči, a opet nisu ni pune rečenice koje mogu zvučati loše zbog ponavljanja svih reči iz postavljenog pitanja. To vidimo u primeru:

Is there a hotel in this street?

Yes, there is a hotel at the end of this street.

Potpuno je nepotrebno dati dugačak odgovor na ovo pitanje, a složićete se, mnogo je i lepše odgovoriti samo sa "Yes, there is.". Naravno, i ovo pravilo ima svoje izuzetke, pogotovo kada prihvatamo ili odbijamo ponudu. Tada možemo dati I drugačije kratke odgovore poput "yes, please" ili "no, thank you".
Would you like a beer? Yes, please.
Do you need any help? No, thank you.
Za kraj, ako ste u dilemi na koji način možete da date kratak odgovor na postavljeno pitanje, samo upotrebite prvi glagol iz pitanja i tako završite vaš odgovor.