Modal Verbs – Modalni glagoli – Can / could / (be) able to

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Modal Verbs – Modalni glagoli – Can / could / (be) able to - Tekstualno objašnjenje
Modalni glagoli "can" i "could" su oblici za sadašnjost, gde je "could" više stanje verovatnoće i mogućnosti nego vremenski pokazatelj prošle radnje, ali se koristi i za jednostavno konstatovanje nečega što smo umeli da radimo u prošlosti, kao i mogućnost u budućnosti. Za iskazivanje prošlosti i budućnosti ipak najčešće koristimo izraz "be able to".

CAN

"Can" je glagol kojim izražavamo nešto od navedenog: mogućnost, molbu, sposobnost, znanje ili umeće da nešto uradimo. Ovaj glagol, preveden na srpski, ima tri značenja: moći, znati i umeti.
 • You can fix it. – Apsolutno si sposoban, odnosno imaš znanje i umeće da to popraviš (umeš).
 • Can I smoke here? – U ovom slučaju "can" ima značenje pristojnog pitanja za dozvolu, (da li smem?).
 • You can’t be serious! - Značenje ove rečenice je da ne postoji mogućnost da to što si rekao, bude istina (nemoguće je, šališ se).
Potvrdni oblik se gradi tako što ispred glavnog glagola dodajemo modalni glagol "can". Bitna stvar je da, kao I kod drugih modalnih glagola, ni sa "can" ne smemo koristiti ,,to’’ uz glavni glagol.

John can ride a bicycle.

Kao što vidimo, ova rečenica ne može da glasi "John cans rides a bicycle". Nema nastavka -s u 3. licu jednine. Nema ni Continuous, ni Perfect vremena. Ne može da se kaže ni "He is caning", ni "He has caned". Odrični oblik se gradi dodavanjem reči "not", pa dobijamo cannot ili u skraćenom obliku can't. Kada ste videli da je "cannot" napisano spojeno, verovatno ste prvo pomislili da je u pitanju greška u kucanju. Međutim, jedino se glagol "can" piše spojeno sa odrečnom rečcom "not". Svi drugi glagoli u engleskom jeziku pišu se odvojeno od "not".
She cannot leave early today. She can't leave early today.
Upitni oblik se gradi inverzijom, odnosno zamenom mesta subjekta i modalnog glagola kao u primeru:

Can he fly a plane?

COULD

Nešto što je bilo moguće u prošlosti (verovatnoća) ili konstatacija umeća u prošlosti se mogu izraziti glagolom "could". Takođe se koristi za pitanja, predloge ili postvaljanje nekog zahteva, ali na fin način.
 • Could you send me a catalogue, please? - Ovde vidimo molbu, odnosno postavljeno pitanje
 • He could swim when he was five. - U ovom primeru nam je jasno da se radi o nečemu što je on mogao da radi u prošlosti (mogućnost).
 • Could you say it again more slowly? – Ovde je reč o zahtevu, ali postavljenom na fin, kulturan način.
Could se takođe koristi I za mogućnost nečega u budućnosti, kao I za razmatranje mogućih opcija:
  • He could be in the bathroom. - Ovde se iskazuje jedna od više mogućnosti.
  • We could all live to be 150 years old, in theory. – u ovom primeru vidimo opciju za budućnost, šta može biti u nekom trenutku.
Oblik "could" koristimo i kada želimo da postavimo ljubazno pitanje "Da li biste mogli...?" ili "Da li bih mogao...?". Drugaru možemo da kažemo i "Can I borrow your pencil?", ali ako se obraćamo nekome starijem od sebe na takav način to će se smatrati nevaspitanim. Njima možemo reći: "Could I borrow your pencil, please?" Koristimo ga i kada u nešto nismo sigurni, ali mislimo da je to moguće:
   • That could be Mary's brother. -To bi mogao da bude Merin brat, ali nismo sigurni da li je.
Odrični i upitni oblik modalnog glagola "could" se grade na gotovo identičan način kao i "can", tako da odrični oblik "couldn't" dobijamo dodavanjem rečce "not", a upitni oblik inverzijom subjekta i modalnog glagola: "Could I...?".

TO BE ABLE TO

Kao što smo već pomenuli "be able to" se koristi za mogućnosti u prošlosti ili budućnosti. Ipak sasvim je u redu, a i sve češće se upotrebljava i u sadašnjem vremenu.
   • I am able to swim. - sadašnjost
   • I will be able to play football. - budućnost
   • They were able to get tickets for the concert. - prošlost
Dakle, u sadašnjosti koristimo glagol "be" u Simple Present vremenu u odgovarajućem licu, plus "able to" sa infinitivom glavnog glagola. Kada govorimo o radnji koju će neko moći ili umeti da vrši u budućnosti, koristimo oblik "will be able to", za sva lica. Tada treba voditi računa o tome da se napišu sve četiri reči, i da tek posle njih ide glavni glagol u infinitivu. I u prošlosti koristimo "was" ili "were" sa istom kombinacijom reči kao i u prethodnim slučajevima, odnosno sa "able to + infinitiv".
Prošlost Sadašnjost Budućnost
Was/were + able to + V Am/is/are + able to + V Will be + able to +V
Odrični oblik se gradi dodavanjem "not" na pomoćni glagol u celoj konstrukciji. Tako dobijamo izraze:

He isn't able to...

We won't be able to...

I wasn't able to...

Upitni oblik, kao I u slučaju sa "can" i "could", gradi se inverzijom subjekta i pomoćnog glagola:

Is he able to...?

Will we be able to...?

Was I able to...?