Modal Verbs – Modalni glagoli – Shall / Should

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Modal Verbs – Modalni glagoli – Shall / Should - Tekstualno objašnjenje
I "shall" I "should" su modalni glagoli, I kao takvi prate pravilo da uz njih mora da ide infinitiv glavnog glagola. Isto tako ne menjaju se po licima I ne dobijaju nastavke poput –ed, -ing I slične. Iako je "should" prošli oblik glagola "should" oni se potpuno razlikuju po načinu upotrebe.

SHALL

"Shall" se sve manje koristi u engleskom jeziku, I najčešće ga možemo naći u formalnom govoru I pravnim dokumentima. U današnje vreme se radije koriste neki drugi modalni glagoli umesto "shall", poput "will, can, should...". Ako se I nađe u neformalnom engleskom jeziku uglavnom se koristi za davanje predloga I ponuda.
 • Shall I call a cab? - U ovoj rečenici vidimo "shall" upotrebljen za nuđenje nečega.
 • Shall we meet at Paul’s then? - Ovde imamo predlog za sastanak. U ovakvim rečenicama, "shall" se može zameniti i modalnim glagolom "shall".
 • You shall not pass! - U ovoj poznatoj rečenici koju čarobnjak Gandalf izgovara u "Gospodaru prstenova", vidimo nešto poput naredbe, gde bi se češće upotrebio glagol "will" umesto "shall".
 • You shall be the first person to know. - Mnogo ređa pojava, ali "shall" se može upotrebiti I za iskazivanje obećanja.
 • I shall meet you there at 7. - "Shall" se koristi I za potvrdu nečega ili utvrđivanje već poznate činjenice, mada se u govoru češće u ovom obliku nađe glagol "will".
 • A record of all students shall be kept. - Ovo je vrlo retka upotreba I uglavnom se izbegava u govoru. Ako ikada naiđemo na ovu upotrebu, to će biti u pravilnicima I pisanim dokumentima, najčešće pisanih u pasivu.
Postoji I negativan oblik modalnog glagola "shall" koji glasi "shall not" ili skraćeno "shan't". Međutim, ovaj oblik je toliko retka pojava da se može naći samo u starijim tekstovima ili kada namerno želimo da zvučimo arhaično.

I shan't let the children bother you.

SHOULD

Kao I posle svakog modalnog glagola, "should" prati infinitiv glavnog glagola. Uz njega ne može stajati "to" I on ne može imati nastavke za lice ili vreme. Tako da rečenica sa "should" treba da glasi:

You should go now.

a ne

You should to go now.

"Should" je manje zvaničan od glagola "shall", pa se samim tim I više upotrebljava, pogotovo u neformalnom, svakodnevnom govoru.
  • I think you should study for the test so that you don't fail. - koristimo ga najčešće da bi dali savet ili preporuku za nešto. Međutim ako je naš savet usmeren protiv nečega, onda koristimo "shouldn't" - You shouldn't talk like that to your grandmother.
  • Mary should be at home by now. Give her a call. - kada želimo da izrazimo verovatnoću da se nešto može desiti, takođe upotrebljavamo "should".
  • They should win the game because they are a much better team. - koristi se isto tako I za neizvesno predviđanje, kada smatramo da je nešto verovatno da se desi.
  • You should be at work before 9. - nekada umesto "must" možemo da upotrebimo I "should" za obaveze I naredbe, kada želimo da budemo učtiviji, jer je to nešto formalniji izraz.
Umesto "should" možemo da koristimo I izraz "ought to", bez posebne promene u značenju rečenice. Za razliku od "should", "ought to" se ređe koristi u svakodnevnom engleskom jeziku I mnogo je formalniji izraz.
They ought to stop doing that. - jednako je kao - They should stop doing that.

Shall / Should vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama