Verbs – Gerund – Glagolske imenice

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje

Gerund je poseban oblik glagolske imenice koji se najlakše prepoznaje po svom završetku -ing. (nacrta se formula ispod)

 

Formula = Glagol+ing

 

Gradi se od infinitiva glagola i nastavka –ing, pa, na primer, od reči  drink, jump i sing, dobijamo drinking, jumping i singing. (kako izgovara glagole tako se pojavljuju, a kasnije kako izgovara sa nastavkom ing, tako se pojavljuju nastavci plave boje)

                                                Drink + ing = drinking

                                                Jump + ing = jumping

                                                Sing + ing = singing.

 

Gerund ima formu glagola, pošto poseduje nastavak tipičan za glagole (nacrta se glagol) (–ing), ali ima funkcije imenice (nacrta se imenica). To znači da u rečenici on može da poseduje ulogu subjekta (S) ili objekta (O, ovo se nacrta sa strelicama koje vode kao podela od pojma "imenica" koji se pre toga nacrtao).

(ovde bi trebalo ubaciti detaljnije objašnjenje za početnike kako da razlikuju kada je u pitanju gerund a kada infinitiv glagola u nekom continuous vremenu, npr. "Grandfather is smoking his pipe.", pa onda isti glagol u gerundu kao subjekat, kao što je to dole, pa opet isto to za objekat, prvo "Roger is swimming in the pool.")

 

Kada gerund ima ulogu subjekta, nalazi se na početku rečenice i funkcioniše kao subjekat, odnosno obavlja radnju. Što se može videti u primeru /Smoking is bad for your health./
A nekada gerund ima ulogu objekta, kao u primeru /He likes swimming./

Tada on vrši funkciju objekta i trpi radnju, kao što bi to radila i imenica na istom mestu.

 

 

Gerund se koristi nakon određenih glagola kao što su deny, admit, enjoy, forget, finish, prefer, miss, recommend...

 

Ti glagoli uvek moraju biti praćeni gerundom, kao u primerima:

 

/I enjoy drinking coffee/ ili

/I recommend going to that restaurant./

 

Lista ovih glagola mora da se nauči napamet, a vremenom se često razvije osećaj nakon kojih ide gerund, odnosno -ing form, a nakon kojih ne ide.

 

Takođe, gerund se može koristiti i nakon određenih glagola sastavljenih od više reči, kao i prideva ili imenica koji su praćeni predlogom.

 

/Mary kept on using her phone./ (kept on neka bude sivo na primer a using plavo) 

 

Predlogom praćen glagol "keep on" (kako izgovori tako se glagol bolduje ili lightboxuje ili malo poveća samo) mora ići uz gerund. Isto pravilo prate i pridevi i imenice koji su praćeni predlogom.

 

/She is good at drawing.

I like the thought of working as a teacher./

 

To su primeri rečenica gde su "good at" i "the thought of" praćeni glagolom sa nastavkom –ing odnosno gerundom.

Na isti način, nakon izraza koji se završavaju predlogom jedino je moguće upotrebiti gerund, pa se tako u primerima

 

/I can't help feeling that this is wrong.

This book is worth reading./

 

nakon "can't help" i "be worth" (ista situacija kao prethodne dve) mora se koristiti gerund.

 

ISKAZIVANJE GERUNDA U PROŠLOSTI

 

Postoji i oblik za iskazivanje gerunda u prošlosti (Perfect Participle) koji se gradi upotrebom reči:

 

                                          having + particip prošli  (formula)

 

Da pojasnimo, particip prošli koji se naziva i particip perfekta, ili na engleskom, Past Participle, je oblik glagola koji se koristi za građenje nekih vremena i pasiva kao i gerunda u prošlosti. Kod pravilnih glagola potrebno je dodati –ed na osnovni glagol, a ako je glagol nepravilan, potrebno je samo da upotrebimo treću kolonu iz tabele nepravilnih glagola.

 

Na ovaj način od rečenice u sadašnjosti /I'm happy about passing the test./ ubacivanjem reči "having" dobijamo rečenicu iskazanu u prošlom vremenu /I'm happy about having passed the test./ Na isti način smo dobili prošlost i u sledećem primeru: /Excuse me for bothering you. Excuse me for having bothered you./

 

Gerund je moguće iskazkazati i u prošlosti, a to možete pogledati u tekstualnom objašnjenju na sajtu virtuelne učionice.

 

Neće imati vežbu, već ćemo videti da li može da se iskoristi vežba iz infinitives and -ing forms

Gerund vežbe

Vežbe su prilagođene i za upotrebu na svim uređajima kao i interaktivnim tablama

Interaktivne vežbe