Verbs – Infinitives (-ing forms) – Glagoli – infinitiv

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Šta je glagol bezličnog glagolskog oblika (non-finite verb)? To je vrsta glagola koji ne poseduju subjekat I ne pokazuju nikakvo glagolsko vreme, lice niti broj u rečenici. U engleskom jeziku, to su infinitivi (na primer to-infinitiv ili krnji infinitiv), gerund (–ing oblik) I participi (particip prezenta, prošli particip…). U sledećim primerima ćemo videti kako se razlikuju glagoli ličnog I bezličnog oblika:

They are writing the letter.

They je subjekat; are je glagol ličnog oblika; writing je bezlični glagol (koji nije obeležen ni brojem ni vremenom); the letter je objekat.

They wrote the letter.

U ovoj rečenici they je subjekat; wrote je glagol ličnog oblika; the letter je objekat. Jedna od najvećih poteškoća za svakoga ko uči engleski jezik je razumevanje gramatičke kategorije koju zovemo glagolske šeme ili obrasci (Verb Patterns). One nam određuju da li posle nekog glagola koristimo gerund ili infinitiv (bilo krnji ili to-infinitiv). Uopšteno govoreći, možemo se voditi sledećim pravilima:

Krnji infinitiv

Infinitiv koji se sastoji od samog glagola bez rečce „to“ se naziva I krnji infinitiv ili goli infinitiv.
 1. Koristi se posle pomoćnog glagola „do“ I većine modalnih glagola (will, can, should..) kao u primerima:
  I don’t know him. I can do it.
 2. Nekoliko glagola percepcije, kao što su „see“, „watch“, „hear“, „feel“ i „sense“, idu uz direktni objekat I krnji infinitiv.
  I saw it happen. I watched it happen.
 3. Koristimo ga I uz glagole koji izražavaju dozvolu ili naredbu („make“, „bid“, „let“ i „have“) ali uz obavezan objekat.

  I made/bade/let/had him do it.

  Ali, kada je u pasivu, uz „make“ mora da stoji to-infinitiv:

  I was made to do it.

 4. Krnji infinitiv se koristi I posle izraza had better, kao što vidimo u sledećem primeru:

  You had better leave now.

 5. Glagol „help“ je takođe praćen ovom vrstom infinitiva.

  He helped them do it.

To-infinitiv

Ovaj infinitiv ima rečcu „to“ u svojoj osnovi I naziva se pun infinitiv ili to-infinitiv.
 1. Može da se koristi kao imenska fraza, bilo u funkciji subjekta ili objekta.

  To make mistakes is human. – funkcija subjekta

  He wanted to know the whole truth. -funkcija objekta

 2. To-infinitiv se koristi I kao pridev ili prilog:

  This is the game to watch. – „to watch“ ovde ima ulogu prideva koji modifikuje imenicu „game“

  He went to his friend’s house to study. – „to study“ je u ulozi priloga koji odgovara na pitanje „Zašto?“

 3. Koristimo ga da iskažemo svrhu nečega, u prevodu na srpski jezik bi značilo „da bi“:

  He works hard to earn a lot of money.

 4. Posle prideva kao što su disappointed, glad, happy, pleased, relieved, sad, surprised… Ovo važi I kada se ispred prideva nalazi „too“ ili posle njega „enough“.

  She will be happy to see you.

  The water was too cold to swim in.

  She is rich enough to buy two.

 5. Posle određenih glagola, kao što su:
  afford demand like pretend agree fail love promise arrange forget
  manage refuse ask hate mean (= namera) remember begin help need start
  choose hope offer try continue intend plan want decide prefer

  She hopes to go to university next year.

  I forgot to close the window.

 6. Postoje I glagoli posle kojih se koristi to-infinitiv uz obavezan direktni objekat:
  advise hate like persuade request ask help
  love prefer teach challenge instruct need recommend
  tell choose intend order remind want forbid

  I advised him to get a job as soon as possible.

  Did Martin teach Gary to play tennis?

–ing oblici

 1. Koristimo –ing oblik u vidu gerunda kad je reč subjekat rečenice:

  Swimming is good exercise.

 2. Posle određenih glagola, takođe se koristi –ing:
  admit deny finish mind avoid dislike give up miss
  (can’t) help enjoy imagine practise (can’t) stand fancy involve put off
  consider keep (on) feel like risk

  I always enjoy cooking.

  We haven’t finished eating yet.

  Neki od ovih glagola (npr. can’t stand, dislike, imagine, involve, mind, miss, put off i risk) se mogu koristiti i sa subjektom koji je ubačen ispred –ing oblika (možemo ga zvati i novim subjektom). Ako je novi subjekat zamenica, ona će biti u obliku objekatske zamenice (me, him, her, us, them), i u narednim primerima možemo videti podvučene primere novih subjekata:

  We just couldn’t imagine Gerry singing in public.

  Do you mind me being here while you’re working?

 3. Posle izraza koji se završavaju predlogom:
  • aim at
  • keep on
  • interested in
  • instead of
  • look forward to
  • good at
  • before …
  • after …
  To možemo da vidimo na primerima:

  I am interested in collecting stamps.

  After playing football I drank an orange juice.

 4. Posle određenih izraza, od kojih smo neke već spomenuli ranije:
  • It’s no use …
  • It’s no good …
  • There’s no point in …
  • I can’t help…
  • I don’t mind…
  • I can’t stand/bear…
  • It’s no use convincing him to meet her.
  • There’s no point in crying over spilled milk.
Zatvori