Obuke za zaposlene

Obuka radnika je veoma bitna za svako preduzeće, bilo da je u pitanju edukacija novih zaposlenih ili dodatna obuka za zaposlene pri prelasku na nove tehnologije i principe rada. Standardni načini obuke mogu da budu opterećujući za radnike, vremenski vrlo zahtevni, a rezultati variraju i često nisu merodavni po pitanju stepena usvojenosti novih znanja.
Sistem koji nudi Virtuelna učionica je takav da se kursevima polaznici više okreću ka praktičnim znanjima iz materije, i kroz vrlo jasne primere i vežbe uče na lakši i prirodniji način. Uz kurseve koje imamo u ponudi, moguća je izrada kurseva tačno usmerenih na određenu delatnost, uz pomoć naših predavača ili u saradnji sa stručnim licima koja Vi želite.
Kretanje pojedinca kroz kurseve nije ograničeno vremenom određenim za predavanja, tako da osobe koje brže usvajaju znanja ne moraju da čekaju ostale i samim tim ostaju zainteresovani do kraja kursa. S druge strane, sporiji polaznici mogu da se na nejasne oblasti vraćaju dok ih ne savladaju. Testovi se takođe prilagođavaju tematici i zahtevaju od polaznika aktivniji pristup, umesto učenja napamet.
Uz to što svaki polaznik ima svoj profil preko kojeg prati kurseve i svoje napredovanje u njima, i naručilac kurseva, uz predavače, ima profil preko kojeg može da prati individualno napredovanje svakog od polaznika, što učinak obuke čini mnogo jasnijim i otvorenijim nego što je to slučaj kod standardnih oblika kurseva.