Politika privatnosti

Kada korisnik poseti veb sajt virtuelnaucionica.com, pri prijavi za obaveštavanje ili registraciji za korištenje usluga od korisnika se traži da dostavi svoje lične podatke (ime, e-mail itd.).
Svaki lični podatak koji korisnik pruži na bilo kom delu veb sajta ili usluge veb sajta namenjene su za obezbeđivanje funkcionisanja traženih usluga i za potrebe poboljšavanja iskustava korisnika pri korištenju sajta. Stoga, ove lične podatke ne mogu koristiti treća lica koja ne slede odredbe propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije 97/2008, 104/2009).
Sajt virtuelnaucionica.com čuva bezbednost ličnih podataka korisnika dokle god su korisnici prijavljeni na njemu. Ovi lični podaci se brišu periodično, nakon okončanja aktivnosti korisnika na veb sajtu posle dužeg vremenskog perioda.
Lični podaci koje pruži korisnik na veb sajtu virtuelnaucionica.com koristi isključivo Autor u okvirima sajta, kako bi podržavao, promovisao i nudio usluge raspoložive za korišćenje korisniku.
Čuvani podaci mogu biti obelodanjeni bilo kom nadležnom sudu, policiji ili drugim administrativnim organima nakon validnih pravnih naloga i u skladu sa zakonodavstvom na snazi u datom momentu.
Autor se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika. Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci o korisnicima i podaci neophodni za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja što kvalitetnije usluge. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo administratorima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi angažovani na sajtu virtuelnaucionica.com (i naši poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.