Much / many

  • Post author:
  • Post category:

Much / many - Tekstualno objašnjenje I much i many koriste se da odrede veću količinu nečega, sa tom razlikom da se many koristi sa brojivim imenicama, a much sa nebrojivim.Much…

Continue ReadingMuch / many