A little / a few

  • Post author:
  • Post category:

Determiners - Odrednice - A little / a few - Tekstualno objašnjenje Da bi kazali kako nečega ima u maloj količini koristimo reči few i little, ali dok se few…

Continue ReadingA little / a few

Each and every

  • Post author:
  • Post category:

Determiners - Odrednice - Each and every - Tekstualno objašnjenje Each i every su vrste odrednica, koje imaju slično ali ne i identično značenje i uvek se koriste neposredno pre…

Continue ReadingEach and every

Much / many

  • Post author:
  • Post category:

Much / many - Tekstualno objašnjenje I much i many koriste se da odrede veću količinu nečega, sa tom razlikom da se many koristi sa brojivim imenicama, a much sa nebrojivim.Much…

Continue ReadingMuch / many