Adjectives – Comparative and Superlative – Pridevi – Komparativ i superlativ

  • Post author:
  • Post category:

https://www.youtube.com/watch?v=GKzIqa5eSRg Klikni da pogledaš tekstualno objašnjenje Pridevi - komparativ i superlativ - tekstualno objašnjenje KomparativPridevi u komparativu se koriste kada želimo da uporedimo razlike između dve stvari ili osobe koje…

Continue ReadingAdjectives – Comparative and Superlative – Pridevi – Komparativ i superlativ