Interaktivne vežbe i sadržaji

Na sajtu virtuelnaucionica.com su Vam dostupni besplatni interaktivni online sadržaji kao što su video objašnjenja i vežbe iz engleskog jezika.
Video objašnjenja i vežbe je moguće koristiti kao pomoć pri samostalnom učenju, vežbanju i pripremanju za testove, kontrolne i pismene zadatke, ili jednostavno za sopstveno usavršavanje znanja engleskog jezika. Takođe, ove sadržaje mogu da koriste svi predavači i nastavnici engleskog jezika kao dodatne vežbe na času, čime mogu učiniti časove zanimljivijim, jer učenici mogu da rade vežbe i na mobilnim telefonima.

Virtuelna Učionica - Cover 3

Nepravilni glagoli

Pred vama su linkovi ka nekoliko grupa vežbi pomoću kojih možete proveriti svoje poznavanje nepravilnih glagola iz engleskog jezika. Testovi su optimizovani za brzo i efikasno učenje, a sadrže i sve glagole koji se pojavljuju u udžbenicima New Headway Pre-Intermediate, tako da se mogu koristiti i za pripremu za testiranje iz engleskog u školi, ukoliko se škola drži tog programa.

Nepravilni glagoli 2

Ovi testovi iz engleskog su slični onima iz prve grupe, ali sadrže sve glagole koji se pojavljuju u udžbenicima New Headway Intermediate i imaju više pitanja po testu.

Gramatičke vežbe

Među ovim testovima možete pronaći različite vežbe, poput razlikovanja upotrebe Present Simple i Present Continuous vremena, upotrebu pasivnog oblika, vežbe slušanja, vežbe izgovora, kao i vežbe za proširivanje vokabulara.

Pronounciation - Izgovor
Pronounciation
Past Simple and Continuous 1
Past Simple and Continuous 1
Past Simple and Continuous 2
Past Simple and Continuous 2
Past Simple and Continuous 3
Past Simple and Continuous 3
Present Passive 1
Present Passive 1
Present Passive 2
Present Passive 2
Vocabulary - vokabular
Vocabulary
Listening - Vežbe slušanja
Listening

Prilikom odgovaranja na pitanja budite pažljivi, pošto odgovor možete uneti samo jednom po testiranju. Po završetku testiranja dobićete krajnji rezultat, koji može biti pozitivan ili negativan, a moći ćete i da pregledate urađeno i vidite svoje greške, Naravno, ove online testovi iz engleskog mogu se ponovo raditi neograničeni broj puta.