Interaktivni vokabular engleskog jezika – Kahoot

Na ovoj stranici možete pronaći linkove ka gotovim Kahoot! vežbama vokabulara koje su kompatibilne sa udžbenicima Project 2-5, 4th Edition za osnovne škole i New Headway Pre-intermediate i Intermediate 4th Edition za srednje škole. Ukoliko do sada niste koristili Kahoot! u učionici, ovo je pravo mesto da počnete! Klikom na link možete videti kako se koristi program Kahoot! A koliko su deca aktivna na času kada igraju Kahoot! možete saznati ako pogledate sledeći video.

New Headway Pre-Intermediate 4th Edition

Vežbe vokabulara su usklađene sa gradivom knjige New Headway Pre-Intermediate 4 Edition. Reči svake lekcije (Unit) su podeljene na tri ili četiri celine kako bi svaka Kahoot! vežba imala oko 20 pitanja. Sve što je potrebno da nastavnik uradi je da klikne na željeni link iz odgovarajuće lekcije i da podesi pravila igre. Zatim će se pojaviti PIN kod igre koji učenici treba da unesu u svoje telefone kada odu na stranicu www.kahoot.it.

New Headway Intermediate 4th Edition

Vežbe vokabulara su usklađene sa gradivom knjige New Headway Intermediate 4 Edition. Reči svake lekcije (Unit) su podeljene na tri ili četiri celine kako bi svaka Kahoot! vežba imala oko 20 pitanja. Sve što je potrebno da nastavnik uradi je da klikne na željeni link iz odgovarajuće lekcije i da podesi pravila igre. Zatim će se pojaviti PIN kod igre koji učenici treba da unesu u svoje telefone kada odu na stranicu www.kahoot.it.