New Headway Intermediate 4th Edition

Na linkovima ispod se nalaze vežbe vokabulara koje su usklađene sa gradivom knjige New Headway Intermediate 4 Edition. Reči svake lekcije (Unit) su podeljene na tri ili četiri celine kako bi svaka Kahoot! vežba imala oko 20 pitanja. Sve što je potrebno da nastavnik uradi je da klikne na željeni link iz odgovarajuće lekcije i da podesi pravila igre. Zatim će se pojaviti PIN kod igre koji učenici treba da unesu u svoje telefone kada odu na stranicu www.kahoot.it.

Unit 1 Vocabulary

Unit 2 Vocabulary

Unit 3 Vocabulary

Unit 4 Vocabulary

Unit 5 Vocabulary

Unit 6 Vocabulary