Interaktivna gramatika engleskog jezika

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Interaktivna gramatika engleskog jezika

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija. Objavljujemo po jedan novi video svake nedelje!

Gramatika engleskog jezika podeljena je po oblastima koje se najčešće upotrebljavaju za učenje engleskog jezika. U meniju sa leve strane ili ispod možete pronaći oblast koja vas zanima i u podmenijima odabrati tačnu lekciju koja Vam je potrebna.

Tekstualna objašnjenja prate odgovarajuće video lekcije napravljene da budu koncizne, zanimljive i jednostavne za razumevanje.
Video klipovi lekcija mogu se pronaći i gledati i direktno na zvaničnom Youtube kanalu Virtuelne učionice.

Za svaku lekciju, uz tekstualna objašnjenja i video lekcije, možete pronaći i interaktivne online vežbe vezane za tu oblast.
Vežbe engleskog jezika rade se direktno na sajtu i provera ispravnosti unetih rešenja i ukupna ocena vežbe je trenutna.

Metod praćenja online kursa je u potpunosti u rukama korisnika, lekcije se mogu neometano raditi, čitati i gledati redosledom koji odgovara korisniku, bez ikakvih ograničenja.
Kurs je dostupan i nije vremenski ograničen pa je jednostavno uklopiti ga u svoje slobodno vreme.

Usled svoje prirode i strukture, ovaj interaktivni kurs engleskog jezika veoma je jednostavno koristiti kao propratno sredstvo u redovnoj nastavi u osnovnim i srednjim školama, kao i u radu škola engleskog jezika.

Sadržaji na Virtuelnoj Učionici prilagođeni su upotrebi i pristupu sa svih tipova uređaja, tako da možete svoje učenje engleskog jezika vršiti sa tableta i pametnih mobilnih telefona jednako efikasno kao što bi to bio slučaj sa laptopom ili desktop računarom.

kurs Content

Expand All
lekcija Content
0% Complete 0/16 Steps
lekcija Content
0% Complete 0/18 Steps
lekcija Content
0% Complete 0/1 Steps