Uslovi korišćenja

Prava i obaveze korisnika
Virtuelna Učionica nudi besplatne kurseve i sadržaje u video formatu, sa propratnim materijalima za vežbu i polaganjem testova nakon svake obrađene oblasti, uz stalno praćenje napretka svakog polaznika.
Pravo na pohađanje kurseva imaju samo registrovani korisnici kojima je određeni kurs dostupan u okviru njihovog profila. Polaznici koji se odluče na praćenje kursa dobijaju pravo pristupa kursu nakon registracije na sajtu Virtuelna učionica.
Jedan kurs prati napredak jednog polaznika, odnosno jedan profil. Nakon uspešno položenih testova iz svake lekcije, polaznik dobija potvrdu o uspešnom polaganju, odnosno potvrdu da je završio kurs. Polaznici imaju prava da polažu svaki od testova više puta.
Autor zadržava prava izmene svih uslova, dostupnosti, sadržaja i strukture kurseva na sajtu virtuelnaucionica.com.
Autorska prava
Svi autorski sadržaji i materijali na sajtu virtuelnaucionica.com zaštićeni su Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije. Ekskluzivni nosilac autorskog prava za sav autorski materijal je Dragan Kovačević, autor sajta , od datuma objavljivanja do roka određenog zakonom, osim ukoliko nosilac prava lično ne dopusti drugačije, odnosno ukoliko nije drugačije naznačeno u okvirima sajta virtuelnaucionica.com
U slučaju da želite objaviti neki od sadržaja sa sajta virtuelnaucionica.com, bez obzira o kojem se mediju radi, obavezno je pružiti informaciju o tome da je “sadržaj preuzet sa sajta www.virtuelnaucionica.com”. Sve informacije i materijale sa ovog sajta koji su dostupni neregistrovanim korisnicima sajta dozvoljeno je slobodno prenositi, uz poštovanje prethodnog uslova. Deljenje, prenošenje i objavljivanje materijala koji je namenjen samo registrovanim korisnicima nije dozvoljeno bez dopusta vlasnika materijala.