Kurs Excel 2013

U poslovnim okruženjima se sve gleda i analizira kroz brojeve, i dobar deo našeg uspeha zavisi od naše sposobnosti upravljanja informacijama i podacima – izveštaji, statistika i planiranje predstavljaju svakodnevnicu. Na osnovu tih brojeva vidimo trenutni trend na[eg poslovanja, ali i donosimo odluke kako bismo postigli bolje rezultate. Najpoznatiji program za rukovanje podacima je Microsoft Excel.

Virtuelna učionica Vam pruža mogućnost da pohađate online kurs Excel, na kome ćete naučiti sve od osnovnih i dosta naprednijih mogućnosti ovog programa. Bilo da ste početnik ili napredni korisnik, online kurs Excel obuhvata oblasti koje je su vam neophodne za stručan rad u ovom programu.

Naši video tutorijali na srpskom jeziku će Vam pomoći da na brz i praktičan način naučite svaku važnu funkciju i opciju, a uz lekcije dobijate i primere za vežbe uz koje će vam biti lakše da pratite online kurs. Na kraju svakog poglavlja očekuju vas online testovi sa pitanjima pomoću kojih ćete lako oceniti svoje znanje i videti kako napreduje Vaše stručno usavršavanje.

Prvo poglavlje govori o tome gde je sve moguće primeniti Excel 2013, upoznaćemo se sa radnim okruženjem kako bi kasnije u rad sa programom Excel 2013 bio što komotniji. Zatim ćemo videti kako funkcionišu meniji i trake sa opcijama, kao i kako ih prilagoditi sopstvenim potrebama. Naučićete i upotrebu raznih prečica kako bi postigli što veću brzinu i efikasnost u radu. Takođe, naučićete da se češće oslonite na Help meni ako niste sigurni čemu određena opcija služi i kako se koristi. Zatim, govorićemo i o različitim verzijama fajlova kao i šta imati na umu kada nekome šaljete svoj Excel dokument. Za kraj poglavlja ćete videti i kako možete izmeniti opšta podešavanja u Excelu da bi bila u skladu sa vašim potrebama.

 

Radni listovi su zapravo radne površine koje sadrže ćelije organizovane u redove i kolone. Ovde ćete naučiti da kreirate radne listove i unosite vrednosti u njih, kao i da pravilno unosite datume i vremena u njih. Takođe ćete početi da koristite Excel opcije, poput Autofill, koje će vam znatno olakšati i ubrzati rad. Naučićete i prečice za lakšu i bržu navigaciju kroz radne listove, kao i različite načine označavanja, kopiranja i premeštanja željenih ćelija.

 

U trećem poglavlju obrađivaćemo načine formatiranja ćelija, kako bi vaši radni listovi na kraju izgledali baš onako kako želite. Naučićete formatiranje fontova, ivica i pozadina tabela, zatim uređivanje prikaza brojeva i datuma i ubacivanje slika i oblika u radne listove. Pored toga, naučićete šta je zavisno formatiranje prikaza, kao i kako upotrebiti SmartArt prikaze. Za kraj, videćete zašto su korisne teme, stilovi i šabloni pri formatiranju i kako ih upotrebiti za ubrzavanje vašeg rada na Excel dokumentima.

 

Ukoliko ne znate kako da uređujete prikaze vaših ćelija, često možete zbog toga da budete isfrustrirani jer ne možete da postignete ono što ste naumili. Upravo zbog toga ćete u ovom poglavlju da naučite da kreirate, brišete, sakrivate, grupišete i otkrivate redove i kolone, da fiksirate njihove prikaze, kao i da pretražujete i menjate vrednosti u njima. Takođe, naučićete i čemu služi opcija Outline pri grupisanju redova i kolona, kao i opcija Split pri deljenju prikaza tabele.

 

Садржај преклопника

Moć Excel-a najviše leži u njegovim formulama i funkcijama. Za početak poglavlja ćete se upoznati sa prostijim formulama, dok ćete, kako poglavlje bude odmicalo, učiti sve kompleksnije formule. Naučićete pravilno da kopirate i prenosite formule na druge ćelije, da ih progresivo sabirate, kao i da računate njihov rast u procentima. Naučićete i šta je apsolutna, a šta relativna adresa, kao i čemu služe funkcije SUM, AUTOSUM, IF, AVERAGE i mnoge druge, kao i funkcije koje predstavljaju kombinaciju nekih funkcija, kao što su SUMIF i AVERAGEIF. Takođe ćete naučiti i kako da unosite datume putem formula.

 

Kada u tabelama izračunate željene vrednosti, ukoliko treba da prezentujete nekome te vrednosti, imaćete potrebu i da ih vizuelno prikažete u vidu grafikona. U ovom poglavlju ćete naučiti koje sve vrste grafikona postoje, kako se oni formatiraju, kao i šta su linearni grafikoni (Sparklines) i čemu oni služe. Za kraj ćete naučiti kako da grafikone koje ste kreirali u Excel-u koristite u drugim Office aplikacijama.

 

Nekada ćete imati potrebu da podatke iz različitih radnih listova povežete međusobno kako biste na jednom dobili zbirne vrednosti zarad veće preglednosti. Nekada će biti potrebno da vrednosti iz određenih Excel dokumenata prikažete u nekim drugim dokumentima, što je takođe moguće uraditi u Excel-u. Dakle moguće je kopirati vrednosti ali i povezivati formule preko više radnih listova i čitavih Excel dokumenata.

 

U Excel-u je moguće upravljati sa bazama podataka kako bi se što lakše došlo do prikaza željenih podataka. U devetom poglavlju ćete naučiti da sortirate podatke kako bi postojao logičan redosled njihovog prikaza, da ih filtrirate kako biste prikazali samo željene vrednosti, da ubacujete podsumiranja (Subtotals) u vaše baze podataka, kao i da spajate i razdvajate podatke unutar ćelija. Takođe ćete naučiti i da pretražujete i uklanjate duplirane podatke iz baze, što je izuzetno korisno kada imate veoma dugačke liste sa podacima pred sobom.

 

Pored funkcija koje ste naučili u šestom poglavlju, u ovom poglavlju ćete naučiti dodatne, naprednije funkcije koje vam mogu biti od koristi. Naučićete da korstite funkcije kao što su VLOOKUP za raspone vrednosti i tačne vrednosti i funkcije COUNTIF i GOALSEEK. Takođe, naučićete da koristite tabele podataka u funkcijama, da koristite scenarija u tabelama, kao i šta su to Add-in funkcije.

 

Pivot tabele nam omogućavaju da izvučemo, sumiramo i analiziramo velike količine podataka iz lista i tabela. Pivot tabele znaju da budu veoma kompleksne, a samim tim i frustrirajuće za veliki broj korisnika. Zbog toga ćete ovom poglavlju naučiti šta su to pivot tabele i čemu služe. Naučićete da kreirate pivot tabele, da pravite izmene u njima, da grupišete podatke, koristite Slicer i funkciju PivotChart. Ovo su samo osnove rada u pivot tabelama, jer bi kompletno objašnjenje moglo d potraje kao i čitav kurs Excel-a.

 

Makroi su zapravo mali programi za sebe koji se pokerću unutar Excel-a koji nam omogućavaju da napravimo automatizaciju različitih repetitivnih aktivnosti. Upotrebom makroa možemo uštedeti sate posla i znatno povećati produktivnost. Dakle, naučićete šta su makroi i čemu služe, kako da napravite makro, kako da napravite izmene u njima, kao i kako da ih upotrebite u konkretnim primerima i situacijama.

 

Ukoliko ne radite sami, kolaboracija sa drugim ljudima na istom dokumentu predstavlja vrlo verovatan scenario. Iz ovog razloga je potebno da znate da koristite opcije koje Excel pruža po pitanju saradnje. U ovom poglavlju ćete naučiti kako da zaštitite radne listove i radne knjige, kako da koristite komentare i da pratite izmene do kojih dolazi unutar dokumenta. Takođe ćete naučiti i kako da pripremite vaše dokumente za deljenje sa drugima.