You are currently viewing Najtraženije osobine pri zapošljavanju u 2015. godini

Najtraženije osobine pri zapošljavanju u 2015. godini

Pretplatite se na naš Youtube kanal klikom na crveno YouTube dugme kako biste znali kada se pojavi nova lekcija.

Velika većina nas je u nekom momentu morala da se aktivno upusti u potragu za stalnim zaposlenjem, da napiše svoj CV i počne da ga šalje na svaki konkurs gde vidi priliku da radi nešto iz svoje interesne sfere, i potom da odlazi na intervjue, testiranja i orijentacione kurseve ne bi li na kraju stekli željenu poziciju. U današnje vreme, potraga za poslom, nažalost, postala je svakodnevnica za preveliki deo populacije, što je pogotovo problem za mlade koji su tek završili školovanje, ali pored svoje edukacije nemaju prethodna radna iskustva koja bi mogli da upišu u svoj CV.

Ipak, ono što svakome može pomoći je uvid u to šta poslodavci najčešće očekuju i traže od potencijalnih budućih zaposlenih i kako naglasiti ili usavršavati te tražene osobine. Osvrnućemo se samo na ono što su neke univerzalne osobine, jednako očekivane kod svih kandidata nevezano za struku i tehničku spremnost.

1. Komunikativnost

Komunikativnost se sve češće navodi kao jedna od najbitnijih i najtraženijih osobina kod kandidata za posao, a istovremeno je poslodavci smatraju za osobinu koju vrlo malo prijavljenih poseduje u svom kompletnom obliku.

Ono što većina kandidata greši je da se pod komunikacijskim veštinama ne posmatra samo koliko hrabro, otvoreno i samouvereno nastupamo u svojim razgovorima. Vrlo je bitno da umemo da se izražavamo jasno i efikasno bez uticaja ličnih emocija ili stresa na razgovor, da brzo prilagodimo način izlaganja svojih misli i ideja sagovornicima, ali i da u razgovorima budemo aktivni slušaoci i umemo da prepoznamo ili zatražimo bitne informacije u pravom trenutku, da pozitivno prihvatamo kritike i lako postižemo kompromise. Sve to se odnosi kako na komunikaciju sa klijentima, tako i na rad u timu i komunikaciju sa drugim zaposlenima.

Takođe, u komunikativnost spada i komunikacija u pisanoj formi. Umešnost pisanja mejlova, formulara, poslovnih pisama, kao pravljenje efikasnih i konkretnih prezentacija i poslovnih dokumenata sa jasnim i preciznim prikazom podataka, ukoliko to situacija zahteva.

U slučaju da se posluje na međunarodnom nivou, sve te veštine komunikacije se odnose i na razumevanje i veštinu upotrebe stranih jezika koji se koriste.

Ove veštine se kroz dobro napisan CV, propratno pismo i intervjue mogu u dobroj meri prezentovati poslodavcu, a mogu se razvijati uz pomoć vežbanja intervjua sa nekim prijateljem, kurseva iz komunikacije i pisanja, ili posećivanjem tematski srodnih dešavanja kada su dostupna i povezivanjem sa ljudima na tim dešavanjima.

2. Sposobnost prilagođavanja i samostalnog donošenja odluka

Pošto je rad u modernim kompanijama sve dinamičniji i stvari se brzo menjaju, zaposleni moraju da budu u stanju da to isprate na najbolji mogući način.

Pod ove osobine spadaju preuzimanje inicijative, sposobnost kreativnog razmišljanja, unošenje doze radoznalosti u svoj odnos prema zadacima koje obavljamo, brzo prilagođavanje različitim uslovima i radu sa različitim ljudima, prilagođavanje načina izvršenja zadatka u slučaju iznenadnih promena i sposobnost promene pristupa zadatku pri nailasku na probleme. Uz to, potrebno je da prepoznamo kada treba samostalno doneti neku odluku, koji su mogući rezultati posle donošenja te odluke i odabir onoga što je najbolje, ali i prepoznavanje kada nije na nama da donesemo odluku ili kada od neke ideje treba odustati.

Ove osobine je teško konkretnije prikazati jer zavise i od vrste posla i uslova rada, ali se poslodavcu na intervjuu može recimo navesti neki konkretan primer kada smo morali da se prilagodimo situaciji ili da donesemo neku odluku.

3. Sposobnost planiranja i organizacije posla

Ove osobine su tesno vezane sa prethodno navedenim i takođe predstavljaju efikasnost i produktivnost potencijanog radnika, pa su poslodavcima vrlo bitne pri zapošljavanju.

Planiranje i organizacija kreću od prepoznavanja i postavljanja najvažnijih zadataka kao prioriteta za obavljanje, prepoznavanja potencijalnih problema i načina kako da se oni zaobiđu, raspoređivanja raspoloživih resursa, odnosno umeća raspolaganja ljudima, vremenom i zadacima u okviru nekog projekta, postavljanje realnih vremenskih rokova za rešavanje određenih zadataka i uspešno procenjivanje svojih i tuđih sposobnosti za izvođenje postavljenih zadataka. Uz to, u organizovanost spada i opšta urednost i pedantnost radnika.

Slično kao kod prethodne grupe osobina, i ovde možete spomenuti konkretne projekte u CV-ju, ukoliko ste ih imali (organizovanje nekih većih skupova, proslava ili događaja). U krajnjem slučaju, tokom intervjua možete spomenuti neku adekvatnu situaciju u kojoj ste morali da detaljno planirate i organizujete u bilo kakvoj komplikovanijoj situaciji. Naravno, za sticanje ovakvih iskustava pre zaposlenja najbolje je pronaći neku organizaciju ili udruženje gde biste mogli da se bavite volonterskim radom u oblasti koja vas zanima.

intervju za posao

 

4. Motivisanost za napredovanje

Pod motivisanošću za napredovanje ne misli se samo na težnju ka boljim uslovima rada i većoj plati, već poslodavci gledaju koliko je kandidat voljan da napreduje u onome što će raditi i sa koliko volje ulazi u obavljanje zadataka.

Od budućeg zaposlenog se gotovo uvek očekuje da bude spreman da unapređuje svoja znanja iz oblasti kojom se bavi, da stiče nova znanja i proširuje svoje radne sposobnosti i prati aktuelna dešavanja u sferi posla kojim se bavi. Takođe, očekuje se optimističan pristup radu, sposobnost samomotivacije i postavljanja novih dosežnih ciljeva i ostvarivanje pozitivnog uticaja na ostatak radne okoline.

Ovo su stvari koje je teže navesti u CV-ju, osim kao navođenja interesovanja koja su slična onome čime se firma bavi, ali tokom intervjua je moguće ostaviti utisak želje za sticanjem novih znanja i pristupa problemima sa entuzijazmom.

Naravno, ovim nikako nismo pokrili sve zahteve koje poslodavci mogu očekivati od budućeg radnika, niti je to moguće. Nadamo se da ste u ovom tekstu pronašli bar nešto što je moguće da pri svom narednom konkurisanju za posao popravite ili dopunite. Ostaje nam samo da vam poželimo puno sreće i da dobijete željeni posao!

Prijavite se na newsletter Virtuelne Učionice ukoliko Vam se dopao ovaj tekst i želite da budete obavešteni kada objavimo nove tekstove. Možete i da podelite naš članak na nekoj od društvenih mreža, kako bi ga videlo još ljudi kojima taj sadržaj može biti od koristi.

Ukoliko imate pitanja, potreban vam je savet, ili jednostavno imate želju da sopstveno mišljenje ili iskustvo podelite sa drugima, slobodno to napišite u komentaru.

Habequs

Leave a Reply